Estado bienestar

Páginas: 3 (634 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2014
MODELS DE L'ESTAT DEL BENESTAR A EUROPA ECONOMIA
Objectius específics i Competències
Conèixer l'origen i els fonaments de l'estat del benestar a Europa.
Conèixer quins són els diferents models del'estat del benestar a Europa.
Conèixer quins són els diferents models de l'estat del benestar a Europa.
continguts
El "Estat del Benestar" designa el conjunt d'intervencions dirigides des del'estat, orientades a garantir uns serveis mínims a la població a través d'un sistema de protecció social.
L'origen d'aquest sistema de protecció social el trobem a finals del segle XIX a l'Alemanya delCanceller Bismarck. Encara que, la seva generalització va tenir lloc a Europa a partir de la fi de la II Guerra Mundial.
L'Estat del Benestar descansa sobre quatre pilars:
L'educació, obligatòria igratuïta en les primeres etapes, i fortament subvencionada en els nivells superiors.
La sanitat, al principi universal i gratuïta, en alguns llocs d'Europa comença a estar restringida a certscol·lectius i el ciutadà comença a contribuir al cost.
La seguretat social, fonamentalment les pensions que varien en funció de les cotitzacions realitzades pels treballadors al llarg de la seva vida laboral,encara que també, les assegurances que atenen a diferents situacions (orfandat, viduïtat, malaltia, etc.).
Els serveis socials, conjunt d'ajudes destinades a cobrir necessitats de certs col·lectiusmenys afavorits, en aquest punt destaca l'atenció a dependents.
Tradicionalment, s'han distingit tres tipus diferents de l'Estat del Benestar a Europa (Socialdemòcrata, Conservador i Liberal). Noobstant això, la caiguda del bloc comunista i el seu procés d'integració dins de l'economia de mercat han generat una sèrie de noves tipologies de l'estat del benestar a Europa central i oriental, encaraen fase de definició.
A continuació es detallen els diferents models i els seus principals característiques:
Model Socialdemòcrata / Nórdico.Principales característiques:
Impostos alts, alta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bienestar
  • Estado Del Bienestar
  • Estado De Bienestar
  • estado de Bienestar
  • Estado del bienestar
  • Estado De Bienestar
  • El estado del bienestar
  • ESTADO DE BIENESTAR

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS