Etica

Páginas: 2 (337 palabras) Publicado: 26 de febrero de 2013
Ètica


Ètica deriva de la paraula grega ethis. Hi han dos significats de "ètica" en el llenguatge grec que revelen dos maneres de entendre i explicar el comportament moral de les persones:Êthos () significaba "carácter", "modo de ser". Segons aquesta manera de entendre la ètica, el comportament moral depen del "carácter" o "manera de ser" de les persones. El "caracter" o "manerade ser" esta determinat per la herencia (Genètica o social) i, per tant, no es pot cambiar. Així, doncs, les normes y els valors morals son inmutables.

Posteriorment (s. -V), éthos ()significava "ús", costúm", "hàbit". Segons aquesta manera de entendre la ètica, el comportament moral depen dels hàbits o costums. Els hàbits o costums son producte del acord social y, per tant, espoden modificar mitjançant nous acords socials. A més a més com els hàbits o custums els aprenem, necesiten educació moral per adquirir hàbits de "bon" comportament.

"Moral" deriva del llatí mos,moris. El seu significat etimologic es "costúm" i també "norma". De la fusió de ambdos sentits ("Costúm" i "norma") surgeix la concepció llatina de la moral. La moral, entenguda com a "bona costum" estáformada per els diversos modals socials de comportament de les persones. Així, "moral" fa referéncia a les "formes de vida", aquestes reflexen les idees compartides sobe els valors i els sentits de lescoses.

Ètica i moral. Si unim els significats etimologics de les paraules "etica" i "moral", puguem dir que la moral es refereix tant a les accions com als productes humans susceptibles de servalorats com "bo" o "roí". I que la ètica es una reflexió filosofica sobre el nostre comportament moral (sobre les costums, normes, responsabilitat, valors, obligació...) orienta a buscar solucions alsproblemes que té una persona amb ella mateixa ( resolució de problemes intrasubjectius) i als que genera la convivencia amb altres persones ( resolució de conflictes intersubjectius). Així doncs, la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • etica y eticidad
  • Etica
  • Etica
  • Etica
  • Ética
  • La etica
  • Etica
  • La etica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS