evolución

Páginas: 15 (3620 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
Convenció sobre els
Drets dels Infants
Versió per a nois i noies de 15 a 18 anys

Amb el suport de:

Convenció sobre els Drets dels Infants
Programa de Promoció i Defensa dels
Drets de la Infància
1ª Edició: Agost 2009
Edició: Save the Children
Coordinación Sílvia Hernández
Adaptació text: Sílvia Hernández i Mercè Allès
Disseny: Mercè Allès
Revisió: Pepa Horno
Impressió: CevagrafSCCL
Fonts:
- Convenció sobre els drets dels Infants,
Save The Children, 2009.
- Versions adaptades de la Convenció dels
drets dels infants, “Mis Derechos”,
Save The Children, 1999.
- www.elmundodedina.org
- Convención sobre los Derechos del Niño,
Versión Adaptada para Jóvenes. Unicef 2005.
Save the Children a Catalunya
Via Laietana 5, àtic 1a
08003 Barcelona
Tel 93 310 52 00catalunya@savethechildren.es
www.savethechildren.es

INTRODUCCIO
Tots els éssers humans tenim drets, els infants i
adolescents també. No obstant això, hi ha més
probabilitats que els seus drets siguin ignorats
o vulnerats a causa de la seva edat i a la
dificultat que puguin tenir per a defensar-los.
Per protegir els drets de tots els nens, nenes i
adolescents les Nacions Unides van redactarun acord internacional anomenat Convenció
sobre els Drets dels Infants. La Convenció
fou aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.
Aquesta Covenció reconeix, per primera
vegada en una llei internacional, l’infant com
a subjecte de drets, com una persona capaç
d’aportar a la societat i defensar els seus drets,
i no només com a objecte de protecció.Amb aquesta consideració, aportada pels
drets de participació (articles 12 al 17) es té
en compte al nen, nena i adolescent com a
subjecte social, amb drets a participar en allò
que l’envolta: a expressar les seves opinions,
a ser escoltat, a associar-se, a la seva pròpia
intimitat.
Aquesta Convenció ja és una llei per a
nosaltres, ja que el Govern espanyol va
ratificar-la a finals de 1990.Això implica que

hem de tractar els infants del nostre país
d’acord amb el que es va comprometre a la
Convenció i que totes les lleis i polítiques de
qualsevol tema han de recollir aquests drets.
Cal destacar que tots els drets comporten
uns deures. Això vol dir, que adults, infants i
adolescents tenim la responsabilitat de respectar
els drets de totes les persones amb la mateixa
forçaamb la que poguem defensar els nostres.
També, tenim el deure de denunciar situacions
de vulneració de drets, així com promoure
iniciatives on totes les persones puguin exercir
els seus drets.
QUÈ DIU LA CONVENCIÓ?
La Convenció recull en una sèrie d’articles els
drets que han de tenir les nenes, els nens i el
jovent menor de divuit anys.
La Convenció es va desenvolupar basant-se enquatre principis que s’han de tenir en compte
sempre que s’adopti una decisió o s’iniciï una
acció que afecti els infants.
No discriminació.
Els drets recollits a la Convenció són iguals per
a tots els infants, independentment del seu
origen, sexe, religió, llengua, discapacitat, opinió
o antecedents familiars (article 2).

Interès superior de l’infant o
adolescent.
Quan els adults o lesorganitzacions prenguin
decisions que afectin els infants o adolescents,
han de considerar com a factor principal allò
que sigui millor per als infants (article 3).
Dret a la vida.
Tot infant té dret a la vida i a un
desenvolupament òptim (article 6).
Punt de vista del nen, nena o
adolescent.
Els infants i adolescents tenen dret a dir el
que pensen sobre tot allò que els afecti. El quediguin ha de ser escoltat amb atenció. Quan els
tribunals o altres organismes oficials prenguin
decisions que els puguin afectar, han de tenir
en compte els sentiments i desitjos dels nens,
nenes i adolescents (article 12).
Aquesta versió de la Convenció per a noies
i noies de 15 a 18 anys és una adaptació del
text original. Animem a totes les noies i nois
a que llegeixin aquests drets,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evolucion
  • Evolucion
  • Evolucion
  • Evolución
  • Evolucion
  • Evolucion
  • Qué Es y Qué No Es La Evolución
  • Evolucion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS