Examen Socials

Páginas: 3 (556 palabras) Publicado: 26 de abril de 2015
SOCIALS: EXAMEN T-7
1. Diferències entre monarquia i república: (1p)
A la monarquia el cap d’estat és el rei, la reina o l’emperador i a la república és el president.
A la monarquia el càrrec de reiés vitalici i heredetari (entre els membres d’una dinastia) i a la república el president és elegit pel parlament o mitjançant elecció popular.
2. Defineix democràcia i explica les bases del sistemademocràtic: (2p)
Prové de les paraules gregues demos (poble) i cràcia (govern). Significa govern del poble.
Sobirania nacional: principi democràtic segons el qual el poder prové del poble.Sufragi universal: principi democràtic segons el qual, tots els homes i dones temen dret a vot.
Divisió de poders:
Poder legislatiu: potestat d’elaborar lleis. (parlament)
Poder executiu: capacitat degobernar d’acord amb la llei.(govern i administració)
Poder judicial: poder d’aplicar la llei i castigar als qui la incompleixen.(jutges i tribunals independents)
Drets individuals: dret a lallibertat (de consciència, d’expressió, de reunió, d’associació i de manifestació).
Igualtat davant la llei: tots els ciutadans temen els mateixos drets i deures.
3. Defineix: (1p)
-Tribunalconstitucional: institució que té com objectiu resoldre els conflictes que puguin sorgir entre els diferents podersde l’Estat.
-Partits polítics: associacions que reuneixen persones amb idees comunes i que presenten un programa d’actuació en el parlament.
-Cascos blaus: noms que reben els integrants de la ForçaInternacional Unida.
4. Defineix estat unitari i estat federal. Posa dos exemples de cada: (1p)
Un estat unitari és una forma d’organització política uniforme per a tot el país, en contrast amb lapluralitat de jurisdiccions i administracions. (França, Espanya).
Un estat federal és una forma d’organització política que té dues instàncies: la central i la de cada estat (Canadá, Alemanya).
5....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Socials
  • socials
  • SOCIALS
  • SOCIALS
  • socials
  • SOCIALS
  • Socials
  • socials

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS