Experimento

Páginas: 3 (539 palabras) Publicado: 15 de junio de 2011
Experiment | |


[Taller: els volcans. Pla de treball] |
|

1. -------------------------------------------------
Títol i justificació de l'activitat

Títol: Coneixem els volcansJustificació:

Una integrant del grup ha tingut l’oportunitat d’observar el present experiment durant les pràctiques que hem cursat enguany. L’hem trobat molt interessant i és per aquest motiu quevolem mostrar l’aprenentatge dels volcans d’una manera pràctica i experimental als companys de classe d’universitat.
Es tracta d’una pràctica atractiva per l’alumnat la qual facilita l’aprenentatgedels continguts inclosos en la temàtica referent als volcans.

3. -------------------------------------------------
Nivell de primària al que va adreçat

Curs:5è
Cicle: Superior

4.-------------------------------------------------
Competències pròpies. Aportacions a les competències bàsiques.

Competències pròpies

* Explicar els volcans amb l’ajuda de material, verificar lacoherència entre les observacions i l’explicació donada.

* Utilitzar el coneixement científic per a comprendre situacions properes relacionades amb problemàtiques ambientals (els volcans.)* Identificar els volcans, ubicar-los en el territori, analitzar-ne les causes i les conseqüències i valorar les alternatives al problema.

* Participar en la vida col·lectiva de la classeposant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals.

Competències bàsiques

* Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
* Competènciad’autonomia i iniciativa personal.
* Competència artística i cultural.
* Competència d’aprendre a aprendre.

Aportacions a les competències bàsiques

Competències comunicatives
* Expressaridees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i tecnològics.

Competènices metodològiques
*...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Experimentos
  • Experimentos
  • Experimento
  • Experimento
  • Experimento
  • Experimentos
  • El experimento
  • Experimentos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS