Filosofia

Páginas: 9 (2244 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2013
El problema de la realitat. El món

Aquests apunts han estat elaborats a partir dels apunts d’una alumna de primer de batxillerat del curs 2010-2011.

Introducció
Hi ha tres preguntes que la humanitat s'ha formulat al llarg de la història. La primera fa referència al món que ens envolta. Existeix el món realment? Què és la realitat?
Quan un subjecte veu un objecte té un coneixement del'objecte i a la vegada es pregunta la relació que hi ha entre l'objecte i ell. En certa manera, la realitat és el que nosaltres volem veure, construïm la nostra pròpia realitat. Això ho podem demostrar amb el simple fet de que cada persona percep les coses de manera diferent.Coneixement*
*El coneixement és la relació entre el subjecte i un objecte o entre el subjecte i sí mateix. Elconeixement s’adquireix com una informació relativa a un camp determinat, o a la totalitat de l’Univers.

La percepció és un procés psicofísic d'integració de sensacions que ens permet captar un objecte. Integra sempre 3 nivells.
1. Receptivitat sensorial (sensacions)
2. Estructuració simbòlica (conceptes i judicis)
3. Afectivitat (emocions, passions i sentiments)

Perexemple, si mires una foto, primer de tot tens una receptivitat objectiva, una sèrie de colors, taques, formes (receptivitat sensorial). Després podràs situar la foto en el temps, si és una foto teva de recent nascuda sabràs que és de fa 17 anys (estructuració simbòlica), i després tindràs unes sensacions: mira que bonica que era de petita (afectivitat).
Per tenir una percepció de la realitat completanecessitem les tres coses. Dels tres nivells, el més manipulable és la part afectiva. Ho podem veure en un exemple com la guerra, on es posen els soldats en situacions límit per tal de poder-los despersonalitzar i convertir-los en màquines de guerra de manera que no tinguin sentiments, emocions o sentiments que els hi impedeixin matar.1. Receptivitat sensorial

El medi d'unorganisme (tant interior com exterior) s'altera contínuament. Quan aquesta alteració és capaç d'alterar un òrgan sensorial, és a dir, provocar una sensació, l'anomenem estímul, per tant, si el medi s'altera però no produeix cap sensació en l'organisme no serà un estímul sinó que serà una alteració del medi.
La receptivitat sensorial és la percepció dels estímuls mitjançant els òrganssensorials d'un organisme, és a dir, és el conjunt de sensacions que capta el nostre organisme.

Estímul: alteració del medi extern o intern que pot produir una sensació en un organisme.
Sensació: alteració d’un òrgan sensorial a causa d’un estímul extern o intern.
Percepció: procés psicofísic d’integració de sensacions mitjançant el qual un subjecte capta un objecte.
Com que el nostreorganisme només capta les alteracions del medi capaces de provocar-nos una sensació, hi ha alteracions del medi que existeixen però que no captem, és a dir, que hi ha coses que, encara que no percebem, existeixen.
Tendim a considerar real només allò que veiem, toquem, sentim o notem, però hi ha coses que existeixen i la nostra percepció de la realitat no creu reals. Un exemple serien les ones queemeten les balenes per a comunicar-se que, al ser d'una freqüència molt elevada, no captem i fins que no hem construït uns aparells capaços de captar ones d'ultrasò i comprovar que les balenes n'emetien per comunicar-se ningú pensava que les balenes es comunicaven d'aquesta manera.
Hi ha teories que diuen que el subjecte crea absolutament tota la realitat que viu, que no hi ha res objectiu sinó queper a tothom tot és diferent i que és la ment la pròpia constructora de tot el que vivim, sentim, veiem, toquem o notem.2. Estructuració simbòlica


2.1. Formació de conceptes. Conceptualització

Diem que un concepte és la representació intel·lectual d'un objecte, és a dir, la representació d'un objecte en la nostra ment de manera que té un significat. Aquesta representació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • filosofia de la filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia
  • La Filosofía
  • Filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS