Filosofia

Páginas: 5 (1119 palabras) Publicado: 22 de diciembre de 2009
ETAPA: Utilitarisme. AUTOR: Stuart Mill.

LOCALITZACIÓ: John Stuart Mill nasqué a Pentonville, Londres (Anglaterra) el 1806 i morí el 1873. Fou el primer fill de James Mill. Mill fou educat pel seu pare, amb l'ajuda de Jeremy Bentham i Francis Place. Rebé una educació molt rigorosa i fou aïllat deliberadament del contacte amb altres nois de la seva edat. El seu pare, un seguidor de lesidees de Bentham i de l'associacionisme, tenia la idea de crear una figura intel·lectual que continués difonent les idees utilitaristes després de les morts de Bentham i d'ell mateix.

OBRES FILOSÒFIQUES: Aquestes són les dos obres que hem treballat a classe.

Sobre la llibertat (1859)

L’Utilitarisme (1861)

PENSAMENTS, IDEES:

Parts del seu pensament:

← Lògica: Inductivisme.←
← La Felicitat: Utilitarisme.

← La concepció de la Llibertat.

La recerca dela felicitat:

← La Felicitat és la finalitat suprema per l’ésser humà.

← Entenem per Felicitat la recerca del plaer i la fugida del dolor.

← L’Utilitarisme supera el concepte de la Felicitat Individual per esdevenir col·lectiva: El Benestar.

El plaer i lafelicitat:

← Existència de plaers superiors i inferiors.

← La virtut és el camí per aconseguir la Felicitat.
← El plaer i el dolor són els principis de la moral.

La llibertat:

← Distinció entre Vida Pública i Vida Privada.
← Estat no pot intervenir en la Vida Privada de les persones.

La intervenció de l’Estat:

← La intervenció de l’Estat només es pot fer dinsl’àmbit Públic.
← També pot intervenir l’Estat quan els nostres actes afectes a d’altres persones.

TEXTOS: A classe hem treballat les obres esmentades anteriorment.

VOCABULARI:

̵ Utilitarisme: edonisme obtenció de plaer social.
̵ Felicitat: plaer, allò que és bo, desitjable.

INFLUENCIES I DIFERÈNCIES:

A diferència de Bentham, l’utilitarisme deMill matisarà que no tots els plaers són del mateix tipus, ni són igualment desitjats per les persones mitjanament educades i il·lustrades, sinó que uns són qualitativament superiors a d’altres.

ETAPA: Nihilisme AUTOR: Friedrich Wilhelm Nietzsche

LOCALITZACIÓ: (Alemanya 1844 - 1900), filòsof alemany, considerat avui com un dels més influents en el pensament del segle XX.
va néixer a Röckenbei Lützen (Alemanya) i estudià a la universitat de Bonn. El 1865, a Leipzig, cursà estudis de filologia i el 1869 fou nomenat professor de filologia clàssica a Basilea. El 1878 deixà de fer classes, degut a una malaltia greu. Fins al 1889, període de màxima activitat, passà els estius a Sils Maria i la resta de l'any a la Riviera, quasi sempre solitari i amb recaigudes en la seva malaltia.Finalment, una profunda depressió li provocà un sobtat enfosquiment mental i va haver de ser ingressat a una clínica psiquiàtrica fins la seva mort.

OBRES FILOSÒFIQUES: Aquest és el text que hem de treballar, és a dir, el més important.

← La genealogia de la moral: constitueix un estudi de l’evolució de la llei moral, és a dir, del conjunt de normes de conducta que regeixen el comportament humàal llarg de la història. Estructurada en tres parts, l’obra s’inicia amb una diferenciació entre el que Nietzsche denomina la moral del senyor i la moral de l’esclau.

PENSAMENT, IDEES:

Crítica als valors d’Occident:

← Filosofia: Platonisme.
← Religió: Cristianisme.
← Moral: Moral dels Senyors vs Moral dels Esclaus.
← Ciència: Determinisme.

← La Mort de Déu.Nous valors:

← Superació del Nihilisme.

← Valors Estètics: (Apol·lo i Dionisos)
← El Superhome.

Característiques del superhome:


← Fidelitat a la Terra.
← Individualisme.
← Etern Retorn.
← Voluntat de Poder.

TEXTOS: A classe hem treballat les obres esmentades anteriorment.

VOCABULARI:

̵ Nihilisme o negació absoluta: és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • filosofia de la filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia
  • La Filosofía
  • Filosofia
  • Filosofia
  • Filosofia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS