Fonètica

Páginas: 4 (836 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2015
Fonètica 1
Les vocals

Les vocals
Tenim dos subsistemes vocàlics distints, un de tònic i un altre d’àton. En total, 7 elements:
LOCALITZACIÓ
Palatals/anteriors

Medial/central

Velars/posteriors

OB

Oberta

a

E
R
T

Semiobertes

U

Semitancades

ɛ

ɔ

e

o

R
A

Tancades

i

u

El vocalisme en posició atona consta de 5 fonemes:
a
e
i

o
u

En el vocalisme tònic tenim dues grafies: e / o, elssons de les quals són diferents segons les paraules:
• e tancada (tres) / e oberta (cel)
deu/déu, pèl/pel, set/set, seu/seu
• o tancada (món) / o oberta (pont)
dona/dóna, os/ós, son/són, tos/tos
La e ila o obertes sols existixen en posició tònica, mentre que les tancades apareixen tant en síl·labes tòniques com
en àtones. Compte, doncs, amb al desplaçament de la tonicitat (peu/peuet,moll/mollet).
L’obertura o tancament d’aquestes dues vocals obeïx a raons fonètiques, no hi ha cap regla que marque com cal
pronunciar-les. Tanmateix hi ha unes tendències que se solen complir en la majoria delscasos.

E oberta
Es troba principalment:


Davant de l, l·l, rr, r (cruel, novel·la, ferro, cert).
Però: belga, celta, cérvol, delta, erm, feltre, ferm, herba, quimera, selva, serp, terme.Davantde síl·labes amb i, u (acadèmia, misteri, cèl·lula, ingenu).
En canvi: església, Dénia.En totes les paraules esdrúixoles (anècdota, gènere, violència).
Excepcions: església, llémena, témpores,Dénia.
Les esdrúixoles castellanes encara que siguen planes també solen ser obertes (apèndix, telèfon).Els termes científics i erudits solen tenir e oberta (vèrtex, pètals, germen, telègraf).Excepte el sufix -ema (teorema, lexema) i castrense, celest, forense i lepra.Les terminacions cultes -ecte, -ecta, -epte, -epta (defecte, correcta, concepte, recepta).Cendra, divendres, enze,fideu, gendre, museu, peu, perquè, preu, què, tendre, Josep, Vicent.El diftong ie castellà sol correspondre’s amb una e oberta (cel, cert, gel, mel).

La e oberta es manté en els femenins, els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fonética
  • fonetica
  • Fonetica de la a
  • Fonetica
  • Fonética
  • fonetica
  • Fonética
  • Fonetica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS