Forjados hormigón(catalán)

Páginas: 4 (867 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2011
1.‐ Introducció.
Els forjats han anat evolucionant al llarg de la historia, a les primeres construccions els
forjats eren únicament una coberta que resguardava el terreny, aquestes estavenformades per branques i fangs, però en l’actualitat els forjats han passat a ser
elements que resisteixen grans càrregues i cobreixen grans llums.
Aquest capítol té com a objectiu definir el que és unforjat i explicar les seves funcions,
a més de fer una mirada a la historia d’aquests per veure com han anat evolucionant.

2.‐ Definició de forjat.
Un forjat es un element estructural superficial,generalment horitzontal, tot i que el
podem trobar inclinat, habitualment a les cobertes. Aquest element es capaç de
transmetre les càrregues que suporta, així com el seu pes propi, cap a la restad’elements estructurals, bigues, pilars i murs. A la Il∙lustració 1 podem veure com es
reparteix una càrrega puntual en un forjat cap a la resta de l’estructura.

3.‐ Funcions
Les principals funcionsque ha de tenir un forjat son les de ser resistent i fer d’element
separador entre plantes.
Com element resistent, trobem que ha de complir cinc funcions principals, aquestes
son:
Suportar lesaccions gravitatòries.
Recollir i distribuir els esforços que actuen sobre ell.
Arriostrar els diferents pòrtics que componen l’estructura.
Impedir el vinclament lateral de les bigues.
Ajudar frontals esforços torçors de les bigues.
En canvi, si ens centrem en la funció de fer d’element separador entre plantes, hem
de comprovar que garanteix una aïllament acústic suficient, limitant latransmissió de
sons entre plantes i esmorteint els sorolls d’impacte que actuen al forjat. A més a de
contribuir a l’aïllament tèrmic entre els diferents espais interiors amb distinta
temperatura, il’aïllament entre aquests i l’exterior.Com a element separador que és, a de ser capaç de impedir la propagació del foc entre els diferents pisos, en cas d’incendi.
En alguns casos ens trobem que es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Calidad en forjados de hormigon
  • Forja
  • Forjado
  • Forjado
  • Forja
  • forjado
  • forja
  • FORJADO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS