Freinet

Páginas: 2 (496 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2010
Imatge del educador:

En la pedagogia Freinetiana l’educador deixa de veure’s com una autoritat , encara que ho segueix sent per el bon funcionament del grup, i passa a ser més aviat un “ajudant”del nen. Una eina més que el nen pot utilitzar per resoldre els problemes i amb qui descobreix el medi que l’envolta i més tard li espera. Es qui aconsella, qui guia a l’Infant amb la cooperació mútuacap l’objectiu a assolir amb el minim risc. L’educador deixa de ser aquell que recita i recita , mentre els nens escolten. El mestre aborrit passa a ser un mestre actiu, innovador i sobretot untreballador mes en les activitats proposades.Afavorint aixi al nen a veure una imatge de treball en grup i exits comuns. Es podria dir que el mestre abandona el aula per sortir a descobrir el món amb elsnens. A fer el primer tempteig de la societat i el medi.
El mestre freinetià ha de proposar activitats que el nen els hi interessi, li faci augmentar la curiositat i li siguin d’utilitat a la vida.L’educador ha de ser qui proporcioni el medi , les activitats i el material per afavorir la seva formació. El mestre organitza les activitats aconseguint un ordre que afavoreix el treball i ladiscipilina.
Pe aconseguir que les activitats estiguin el maxim d’aprop als interessos de la societat i les inquietuts dels nens el mestra s’ha d’anar renovant i ell mateix ha d’anar adquirint nousconeixements , crear noves activitats estricament lligades amb el medi i la societat que ens envolta.

Imatge dels alumnes:
El nen en l’escola moderna ja no es una peça d’ ella sinó que es el centre de lamateixa on al seu voltant es construeix tot .L’infant deixa de veure’s com un recipient d’informació que hem d’anar omplint amb coneixements utils per el present i passa a ser un petit adult que l’hemde desenvolupar perquè en el seu futur pugui portar una vida rica dins de la societat a qui serveix i el serveix. A l’infant se li reconeixen els seus interessos , les seves inquietuds i se’l té...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Freinet
  • Freinet
  • Freinet
  • Freinet
  • Freinet
  • freinet
  • freinet
  • Freinet

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS