guardate de los igdusda

Páginas: 3 (520 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2013
1. Si observam un còdol procedent d’un conglomerat, comprovam que es compon de quarsita, una roca metamòrfica que, abans d’experimentar metamorfisme, era una roca sedimentària, gres. Pots contar lahistòria d’aquest còdol del conglomerat i com ha estat sotmès als processos del cicle de les roques?

2. Probablement, la roca que té més aprofitament en l’actualitat és el petroli. Fes una llistade tots els productes que puguis esmentar que s’obtenen d’aquesta roca orgànica.

3. Quines són les roques més abundants a les Balears? Quines són les més antigues?

4. Per què hi ha tantes coves iavencs a les Balears? Què són els rasclers?

5. Per què creus que actualmente les cases no es fan de marès?

6. Dibuixa un mapa de les Balears i situa-hi les zones on hi havia jaciments delignits.

7. Observant els estrats de roques sedimentàries, sovint és possible esbrinar com va ser el clima en el passat. Si observes que damunt uns estrats de carbó hi ha uns estrats de guix, què podriesdeduir sobre la manera com va canviar el clima en aquesta regió fa milions d’anys?

8. Les roques calcàries més abundants són les formades per acumulació de closques i altres restes orgàniques. Ala península ibèrica trobam grans gruixos de calcàries. Els geòlegs atribueixen el seu origen a èpoques en què la península ibèrica estava coberta per una mar càlida amb vida abundant. Raona siaquesta interpretació té lògica.

9. Només hi ha un tipus de roques que poden cremar. Quines són i per què presenten aquesta propietat?

10. Pot haver-hi una roca detrítica formada per granit, que ésuna roca magmàtica? Pensa i raona la resposta.

11. A moltes zones de la península Ibèrica, com Castella-la Manxa, Madrid, Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Andalusia, etc., hi ha capes moltgruixades de guix, formades fa devers vint milions d’anys.Quin clima devia haver-hi en aquella època?

12. En una erupció volcànica s’alliberen a l’atmosfera una gran quantitat de gasos. Quins gasos són...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guárdate de los idus
  • Guardate De Los Idus
  • guardate de los idus
  • Guardate de los idus
  • Guardate De Los Idus
  • Guardate de los idus
  • guardate de los idus
  • resumen guardate de los idus

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS