Historia Antigua, Mesopotamia

Páginas: 8 (1986 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2012


TEMA 1

M E S O P O T A M IA

Situada no chamado Crecente fertile, zona que podemos ver nestes mapas:
M e s o p o ta m ia = “ T e r r a e n tr e r io s ” ( T ig r is e E u fr a te s )

Evolución pré-histórica
Tres períodos na evolución prévia ao período histórico propriamento ditto:
1) 4350-3700 El Obaid

Economia aldeá.
Sociedade poucohierarquizada que se estrutura progre-

M e s o p o ta m ia : a té U r III

sivamente.


Primeiros edifiícios identificáveis como templos.Codificación de matérias e cantidades por meio de bulas

2) Uruk (3700-3100)
o Presión demográfica, desenvolvimento do comércio
externo e interno, aumento da irrigación.
o Rápido crecimento do número de asentamentos, que se
hirarquiza en 4 níveis.o División do traballo mais acusado. Desenvolvimento dun sistema administrativo complexo.
o Sociedade mais estratificada con líderes que
parecen ser seculares, ainda que domina o EN.
o Exércitos e tropas organizadas.
o Desenvolvimento de técnicas complexas: fundicións sofisticadas, torno rápido.
o No nível IVb do Eanna de Uruk (3300) escrita pictográfica sobre tabuliñas de arxila.


3)Jemdat Nasr (3100-2900)


En realidade, define-se sobre todo pola cerámica ocre
con figuras vermellas. cilindros-selos, impresións destes, e grande cantidade de textos proto-cuneiformes.A. SUMER HISTORICO: DINASTICO ARCAICO (2900-2334 aEC)
Quen eran os sumérios e de onde
proviñan?
A orixe dos sumérios, cal era a sua procedência é um problema de difícil
solución cos dados que temosactualmente. Houbo várias hipóteses, calquer
das cais hoxe non é admitida.

1) A raza suméria de E. Meyer2


M e s o p o ta m ia : a té U r III

Distinguia E. Meyer dous tipos de poboación presentes en Mesopotamia,
unha semita como os asírios, e outra que seria proprimente suméria:
ASIRIOS

SUMERIOS

Barbados
Nariz groso e aquilino
Longas túnicas bordadadas
Cabelolongo
Cabeza longa
Lábios carnosos

Cránio e queixo rasurados
Nariz prominente e fino
Saias de lá basta e manto sobre o ombro
Cránio rasurado
Cabeza redonda


Todo isto, ao final, resultou falso posto que en Mari e en Diyala temos semitas
co cránio rasurado e levando saias de lá, asi como nas tumbas de Sumer
temos unha mistura de cránios braquicéfalos e dolicocéfalos.


2) Osmontañosos sumérios de
King e JastrowOs sumérios virian dun país montañoso:
Utilizaban a mesma palabra para 'país' e para 'montaña' (kur)
Os seus templos (os zigurats) parecian montañas (as montañas
entón deberían ser os primitivos lugares de culto)

Todo o cal concordaba coa xeografia da zona, pois Mesopotámia era unha
zona rodeada de montañas das que poderian procederos sumérios..

Mas:

a) O signo KUR, «montaña», significa país, mais sempre referindo-se a
países estranxeiros. Cando se refere a Sumer, usa-se o signo KALAM.
b) A idea do zigurat procede das plataformas sobre as que se situabam
os antigos templos para elevar os deuses por riba dos mortais.
En realidade, a hipótese é indemostrável, e, se se pensa un pouco, é
desnecesária.
3


Me s o p o ta m ia : a té U r III

D in á s tic o A r c a ic o I
(2 8 5 0 -2 6 5 0 )


Período mal coñecido. É a época do dilúvio que aparece nas fontes
míticas mesopotámicas: debate sobre a sua historicidade.«Lista Real Suméria» (2113 a. E.C.): tras o dilúvio a realeza baixa do
céu en Kiš.

Cidades estado independentes, sendo a principal Kiš.
Koiné (comunidadecultual) suméria con centro en Nippur.
Outras cidades relevantes: Nippur, Umma, Lagaš, Uruk, Eridu e Ur, da
que procede unha importantísima documentación (os «textos arcaicos
de Ur»)Migración das aldeas ás cidades na Baixa Mesopotámia por presión
demográfica e rarefacción dos cursos de agua.Economia en mans do templo central, dominados por un sumosacerdotes, asistido por...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Antigua Mesopotamia
  • Antigua mesopotamia
  • Antigua mesopotamia
  • ANTIGUA MESOPOTAMIA
  • La Antigua Mesopotamia
  • La Antigua Mesopotamia
  • Historia Antigua (Egipto-Mesopotamia)
  • Historia Antigua Mesopotamia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS