Historia Contemporanea

Páginas: 16 (3842 palabras) Publicado: 15 de abril de 2012
I REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
DEFINICIÓ I SITUACIÓ
Va tenir lloc des de mitjans s. XVIII a mitjans s.XIX (1750-1850). Es tracta d'un conjunt de canvis que van fer possible la
desaparició de l'Antic Règim econòmic i la implantació del capitalisme industrial. És el pas d'una societat agrícola a una
d'industrial. Va ser el resultat d'una sèrie de revolucions paral·leles que, connectades entre elles, vanincidir en tots els àmbits
de la vida social, econòmica i política d'Europa. Revolucions paral·leles:
• Revolució demogràfica. Increment de la població i urbanització creixent.

• Revolució agrícola. Va significar l’augmenta d ela producció d'aliments.
• Revolució tecnològica. Va fer possible l'ús de noves fonts d'energia i noves màquines.
• Revolució en el transport i el comerç . Va permetre que laproducció es destinés a un mercat d'àmbit nacional o


internacional.
Revolució en el sistema industrial. Primer en el tèxtil i després en la siderúrgia.

1.-REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA. FENÒMENS O CAUSES:
1.1EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
A partir de la segona meitat del s. XVIII la població europea va sortir de l'estancament demogràfic que havia patit en l'Antic
Règim i va iniciar un procés decreixement ininterromput.Aquesta revolució va ser molt important a la Gran Bretanya on la
població es va duplicar com a resultat d'un moviment doble:
• Reducció de la taxa de mortalitat.
• Manteniment de les taxes de natalitat.
L'augment de la producció alimentària a mitjan segle XVIII, com a resultat de la revolució agrícola, va millorar les
condicions de vida de la població i va afavorir la natalitatalhora que disminuïa la mortalitat per la desaparició de les fams
que assolaven Europa periòdicament i perquè amb una bona alimentació les persones es fèien més resistents a les malalties i
les epidèmies i pestes retrocedien.
L'esperança de vida va anar augmentat progressivament fins arribar, a la fi del s. XIX als països industrialitzats, als 50 anys.
1.2.- ÈXODE RURAL I URBANITZACIÓ
L'incrementde població al camp i la mecanització dels conreus va fer que molts camperols fossin expulsats de les terres que
treballaven i es van haver de traslladar a les ciutats com a mà d'obra industrial. La societat, que era rural, va passar a ser
industrial.
Les ciutats van concentrar una gran allau humana per la qual no estaven preparades. Londres tenia gairebé 1 milió d'habitants
a principis del s.XIX.

La ciutat. Centre de la vida econòmica amb bancs, fàbriques, oficines..., el centre era ocupat per la
burgesia i el treball industrial es feia a les fàbriques dels voltants de la ciutat. L'emigració en massa va convertir els barris
obrers en llocs inhumans, la manca d'habitatges va provocar el barrquisme i l'especulació del sòl, els carrers sense
asfaltar, sense clavegueram, la brutícia i elfum provocaven malalties i epidèmies.
1.3-CONTRIBUCIÓ DE LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA AL CONJUNT DE LA REV. INDUSTRIAL
• Mà d'obra abundant per a la indústria.
• Augmenta la demanda de productes agrícoles i industrials.
• L'augment de la demanda fa augmentar els preus i incita els productors perquè s'expandeixin.
L'augment demogràfic ha d'anar acompanyat de l'augment de la producció perquè d'altramanera es crearia fam i migracions.
I aquest augment de la producció ha d'anar acompanyat de les millores tècniques necessàries.

2.- REVOLUCIÓ AGRÍCOLA
La producció augmenta per dos motius:
• Augment d ela demanda de productes agrícoles.
• La puja de preus dels productes.
Dificultats que va tenir la revolució:
• La parcel·lació excessiva de les terres
• Obligatorietat dels conreus.
• Els dretscomunitaris.

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1

• L'ús d'un utillatge i tècniques de conreu molt enderrerides.
Superació de les dificultats:
• El tancament de les propietats
• Tècniques i mètodes de conreu nous.
2.1- CANVIS EN LA PROPIETAT DE LES TERRES. TANCAMENT DE LES PROPIETATS (ENCLOSURES)
Per fer front a l'augment de producció necessària, els grans propietaris agrícoles van demanar al Parlament el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • historia contemporanea
  • historia contemporanea
  • Historia Contemporanea
  • historia contemporanea
  • historia contemporanea
  • Historia Contemporanea
  • historia contemporanea
  • la historia contemporanea

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS