Historia de Espanya 2n de bachilerato (en Catalan)

Páginas: 169 (42228 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
HISTÒRIA

ÍNDEX
La Revolució Liberal-Burgesa

4

La Restauració

5

La primera fase de la Restauració

6

La fase de descomposició (1918-1923)

24

Les demandes autonomistes catalanes

24

L’increment de l’agitació i conflictivitat socials

24

El desastre de l’Annual

25

El bipartidisme

6

La Constitució del 1876

6

Suports i oposicions al règim

26El pacte polític

7

El directori militar (1923-1925)

26

El caciquisme

7

El directori civil (1925-1930)

27

El pacte econòmic

7

La caiguda del dictador

27

El carlisme

8

La política exterior

8

El desastre del 98

8

El regeneracionisme

9

L’origen i la consolidació del catalanisme polític

10

El moviment obrer durant la primera fase dela Restauració 12
Els origens i l’evolució del moviment obrer

12

La teoria marxista

12

La teoria bakuninista

13

La Gloriosa a Espanya

13

Evolució del moviment obrer en la primera fase de la Restauració

13

Evolució del moviment obrer espanyol de tendència
marxista

14

Evolució del moviment obrer espanyol de tendència
anarquista
Les transformacions econòmiquesdel segle XIX

La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930)

La dictablanda (1930-1931)
El catalanisme durant el primer terç del segle xx
La Mancomunitat de Catalunya
El moviment obrer durant la segona fase de la Restauració

16

La demografia

16

L’agricultura

16

La indústria

16

27
28
29
30

El socialisme durant la segona fase de la Restauració

30L’anarquisme durant la segona fase de la Restauració

30

Les transformacions econòmiques i socials durant la segona
fase de la Restauració

32

La demografia

32

El camp

32

La indústria

32

L’economia

32

La Segona República Espanyola
14

25

34

Introducció

34

Context històric

34

Bienni Reformista o Radical-Socialista (1931-1933)

35

BienniConservador o Negre (1933-1936)

38

Front Popular (1936-1939)

40

La indústria tèxtil catalana

17

La Guerra Civil Espanyola

42

La indústria espanyola

17

La Guerra Civil Espanyola

42

18

L’esclat de la Guerra Civil

43

Les fases de la Guerra Civil

44

La creació del mercat comú espanyol

Les transformacions econòmiques i socials de la primera fase
de laRestauració

19

La demografia

19

L’economia

19

El camp

19

La indústria

20

La segona fase de la Restauració

La lluita per Madrid (juliol del 1936-març del 1937)

44

L’ocupació del nord (abril-octubre del 1937)

44

L’arribada al Mediterrani (novembre del 1937-juny del
1938)

45

L’ocupació de Catalunya (juliol del 1938-febrer del 1939) 45
La fi de laguerra (febrer-abril del 1939)

45

21

La rereguarda republicana

45

El fracàs del primer govern regeneracionista (1899-1901)

21

La rereguarda insurrecte

47

La crisi del civilisme (1902-1907)

22

La internacionalització de la Guerra Civil

47

La Crisi del Pacte del Pardo (1907-1912)

22

Conclusions de la Guerra Civil

47

La Setmana Tràgica de Barcelona

22La crisi múltiple del 1917 (1912-1918)

23

2

El Franquisme

49

Naturalesa i suports del Franquisme

49

Procés d’institucionalització del franquisme

50

Fase totalitària (1939-1959)

50

Fase tecnocràtica (1959-1969)

51

Fase de descomposició (1969-1975)

52

Formes de repressió del franquisme

52

Oposició antifranquista

53

Dècada del 1940

55Oposició antifranquista a Catalunya

55

Evolució econòmica i social durant el Franquisme

56

Evolució econòmica a la dècada del 1940

57

Evolució econòmica a la dècada del 1950

59

Evolució econòmica a la dècada del 1960

61

Evolució econòmica de la segona meitat de la dècada del

53

Dècada del 1950

Dècada del 1960 i primera meitat de la dècada del 1970

54...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen Historia 2n Batx Tema 11 i 12 (catalàn)
  • Historia Espanya
  • Història De Espanya
  • historia economica de la espanya contemporanea
  • HISTORIA DE WATERPOLO A ESPANYA
  • Activitats Historia espanya
  • Català, prova selectivitat, T1. 2n Batxiller
  • Historia de l'art 2n btx, la biblia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS