Historia

Páginas: 63 (15747 palabras) Publicado: 13 de diciembre de 2009
Educación secundaria
para persoas adultas

Ámbito da comunicación
Educación a distancia semipresencial

Módulo 4 Unidade didáctica 16

Tipos de textos: literarios, argumentativos, científicos...

Páxina 1 de 42

Índice
1. 2. Introdución.................................................................................................................3
1.1 Descrición da unidadedidáctica ................................................................................... 3

Secuencia de contidos e actividades ......................................................................5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 Texto en castellano. Verdasco se supera ................................................................ 5 Textoen castellano. Verdasco completa el milagro de la Davis............................... 6 Texto en castellano. España logra su tercera copa Davis........................................ 7 Unha crítica literaria. Novela urbana e da memoria ................................................. 9 Texto en castellano. Una crítica literaria: “Los mundos de Coraline”, la fantástica oscuridad deSelick..................................................................................................... 10 Tipos de argumentos (aspectos teóricos) .............................................................. 11 A illa misteriosa ..................................................................................................... 13 Playstation Portable White iscoming..................................................................... 15 Texto en castellano. Procesadores Intel ................................................................ 16 O espello ............................................................................................................... 17 Texto en castellano. Carmilla ................................................................................ 18 Made in Galiza...................................................................................................... 19 Texto en castellano. La sombra del viento............................................................. 20 Autoavaliación e autocorrección ............................................................................ 21 A herdanza dos caracteresadquiridos................................................................... 22 Texto en castellano. El sistema del mundo............................................................ 23 O ataque dos kriters asasinos ............................................................................... 24 Texto en castellano. Metamorfose......................................................................... 25 Lecturas................................................................................................................ 26

3. 4. 5.

Resumo de contidos ...............................................................................................27 Exercicios de autoavaliación .................................................................................28Solucionarios...........................................................................................................30
5.1 5.2 Solucións das actividades propostas .......................................................................... 30 Solucións dos exercicios de autoavaliación ................................................................ 38

6. 7.Glosario....................................................................................................................40 Bibliografía e recursos............................................................................................42

Páxina 2 de 42

1.
1.1

Introdución
Descrición da unidade didáctica
Esta unidade denomínase A lingua como instrumento de aprendizaxe. Dedicaremos a esta unidade un tempo equivalente a 16 horas lectivas. Pode distribuílas como mellor lle pareza...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS