Imatge Corporativa

Páginas: 3 (549 palabras) Publicado: 28 de septiembre de 2015
QUÈ ÉS LA IMATGE CORPORATIVA?
La imatge corporativa fa referència a la forma com els consumidors perceben la marca, associant certs valors a ella. La imatge es compon de diversos elements vinculatsa la percepció. En aquest sentit, distingim diferents elements visuals com un logotip, un color determinat, una tipografia, etc. Amb tots aquests elements, el què l'empresa vol aconseguir és que lagent, només observant aquests trets, ja pensi immediatament amb l'empresa.
LA IMATGE CORPORATIVA DE NESTLÉ
Nestlé té un nivell d'autoritat alt pel què fa al coneixement dels productes. Un dels fets quepot fer que tingui aquest alt nivell de notorietat és perquè la majoria dels seus productes estan constituïts amb els prefixos "NES"; aquest fet fan identificar ràpidament el producte amb la marca, ino només influeix en el nivell de notorietat sinó que, a més, també n'eleva la qualitat la qual permet als públics reconèixer de manera més ràpida i efectiva Nestlé.
No obstant això, aquestacaracterística també pot afectar de manera negativa amb els altres productes de la marca que no utilitzen el prefix "NES", restant-li una certa credibilitat en algunes de les marques de l'empresa (per exemple,Buitonni).
Els atributs principals de Nestlé són: qualitat, salut i nutrició.
La qualitat és un atribut una mica complex d'analitzar. A trets generals, la gent associa Nestlé amb confiança, seguretati tranquil·litat. Pel què fa als altres dos (salut i nutrició) també hi apareix relacionat el sabor, la sensació i els atributs de renovació i innovació constant que usa la marca. Amb aquests trets,Nestlé aconsegueix diferenciar-se d'altres marques i aconseguir més identificació per part dels públics.
I pensant ja en altres atributs que poden servir no ara, però si en un futur són els temes dela salut, benestar físic (un dels punts fort de la marca) i l'atribut ecològic. En aquest aspecte, aquests 3 punts següents fan que la marca sigui percebuda com que els seus productes no només...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Imatge Corporativa
  • Imatge Corporativa Power Design
  • Q Imatge
  • Imatges De Crist
  • Corporeidad
  • Corporeidad
  • Las Corporaciones
  • corporeidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS