Iniciacíon Deportiva

Páginas: 8 (1983 palabras) Publicado: 6 de mayo de 2012
MANUAL DE FORMACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PER A ENTRENADORS D’INICIACIÓ ESPORTIVA

Gestió i Planificació de la Iniciació Esportiva en l’Àmbit No FormalIntroducció

El present treball pretén ser un breu resum del Manual de formació psicopedagògica per a entrenadors d’iniciació esportiva i per tant, es parlarà d’allò que es considera més rellevant per tal desintetitza dita informació. Tot seguit i com a cloenda del treball, es realitzarà una valoració global del que s’ha trobat més interessant i de la seva utilitat i aplicabilitat.Resum

L’objectiu principal del Manual és assessorar i complementar la formació dels entrenadors d’equips en la iniciació esportiva, en aquells aspectes psicopedagògics necessaris a tenir en compte a l’horad’entrenar joves esportistes en edat d’iniciació. Per tal de dur-lo a terme es pregunta sobre perquè l’edat compresa entre els 7 i els 13 anys és l’adequada. La resposta la trobem en que és la franja d’edat on hi ha més abandonaments en el món de l’esport, on en la majoria de casos, es fruit d’una mala orientació per part dels entrenadors.

Ens parla que l’esport aporta a l’infant uns beneficis tant anivell psicopedagògic, com de salut i al seu benestar, així com també moltes possibilitats educatives, que són importantíssimes i s’han d’aprofitar. Normalment es pensa que l’esport és bo per la salut, i que ajuda a l’educació només pel fet de practicar-ho. En aquest punt però, el Manual no hi està d’acord. L’esport serà saludable i educatiu quan el l’entrenador, el professor o l’esportista mateixl’utilitzin dins d’aquests objectius i s’integrin en una metodologia i uns programes coherents.

El manual també comenta les etapes de maduració psicològica en la vida del jove esportista, a fi de poder entendre millor les seves necessitats psicològiques i poder adaptar-nos millor a l’hora de comunicar-nos amb ells i transmetre’ls amb més eficàcia els nostres objectius.

La maduració de l’infanta jove i de jove a adult passa per una sèrie de línies de desenvolupament: en l’àmbit corporal l’infant passa de ser totalment dependent a assolir una independència física. En l’emocional, també neix amb un dependència total respecte a l’afecte dels pares, fins arribar a ser interdependent amb els que l’envolten, i en el social l’infant neix narcisista, sense diferenciar el món real del mónintern.

El manual comenta quina és la direcció que segueix l’evolució i la maduració del jove esportista durant els seus inicis, tot assenyalant que, al llarg d’aquesta evolució, és produirà el que en psicologia es coneix amb el concepte de regressions, la qual cosa consisteix que a mesura que aprenem quelcom de nou, es succeeixen una sèrie de regressions transitòries com si es tornés a estats quedominava millor per recuperar la confiança i seguretat, que li permetrà continuar avançant. Així doncs l’evolució que es comenta segueix els següents passos:

Del principi del plaer al principi de la realitat.

De l’egocentrisme al companyerisme.

Dels moviments reflexos als moviments específics.

De la intel·ligència sensomotriu al pensament abstracte.

També es comenta el paper del’entrenador en la iniciació esportiva, on normalment les funcions que solen van orientades principalment a l’ensenyament de la tècnica i la tàctica dels esports a practica, i en la majoria de casos també en l’entrenament físics. Ara bé, pocs entrenadors tenen en compte planificar l’ensenyament tenint en compte aquells aspectes psicopedagògics i de l’esportivitat. Així doncs, el rol de l’entrenador had’anar més enllà de l’ensenyament esportiu, i haurà de considerar una sèrie d’aspectes psicopedagògics que es poden aprofitar del context esportiu, a fi d’evitar el desinterès, l’esgotament, l’estrès competitiu i l’abandonament esportiu posterior que es dóna freqüentment en molts infants d’aquestes edats. Per tal de començar, el Manual destaca la importància d’identificar quins són els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • iniciacion deportiva
  • Iniciacion deportiva
  • iniciacion deportiva
  • Iniciación deportiva
  • iniciacion deportiva
  • Iniciación deportiva
  • Iniciacion Deportiva
  • Iniciación deportiva

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS