Inserció ocupacional de montblanc

Páginas: 10 (2395 palabras) Publicado: 27 de octubre de 2009
ÍNDEX

1. Introducció……………………………………………………………..……………pàg. 2

2. Línies d’inserció ocupacional……………………………………………..…pàg. 3

2.1. Fomentar l’ocupació………………………….…………pàg. 4 - 6

2.2. Adaptar-se al nou mercat laboral………………….pàg. 7 - 9

2.3. Assegurar condicions d’igualtat…………………pàg. 10 - 11

3.Glossari………………………………………………………………………………pàg. 13

4. Conclusions…………………………………………………………………….….pàg. 14

5. Bibliografia…………………………………………..…………………………….pàg. 15

1. INTRODUCCIÓ

La inserció ocupacional és un tema que, avui dia, és de gran preocupació per a tota la població.
La inserció laboral és tota aquella activitat que té l’objectiu d’obrir les portes al mercat laboral. Aquests tipus d’activitats es classifiquen en tres tipus: les que fomenten l’ocupació, les que fan adaptar-se al noumercat laboral, i les que s’apliquen als grups més desfavorits.
A diversos nivells, s’apliquen unes mesures. En aquest cas, parlarem sobre els plans d’inserció ocupacional de Montblanc.
Es presentaran diverses mesures que s’han pres en l’últim període, tanmateix, actualment es continuen demanant plans d’inserció ocupacional els quals fins que no es posen en pràctica no se’n poden parlar.
Tantl’ajuntament de Montblanc com el consell comarcal de la Conca de Barberà han posat en acció alguns cursos formatius, han creat alguns llocs de treball i estan en projecte de que això vagi en augment.
Així doncs, al llarg d’aquest treball parlarem de quins mètodes, estratègies i/o accions es duen a terme a la vila per tal d’aconseguir que la gent pugui tenir un lloc de treball.

2. LÍNIES D'INSERCIÓOCUPACIONAL

2.1. FOMENTAR L'OCUPACIÓ

Aquest tipus d’inserció ocupacional es tracta de fer accions per tal que les persones que busquin feina tinguin facilitat per trobar-la. Això pot fer-se a través de diverses accions com crear nous llocs de treball o a través de les borses de treball1.
En el cas de la vila de Montblanc, el consell comarcal i l’ajuntament treballen junts per aconseguir-ho.Mentre un planifica noves idees l’altre el recolza oferint-li sales, o anunciant els nous plans. Les persones que estiguin interessades en alguna de les feines que s’ofereixen han de presentar un currículum, una instància2 i altres documentacions que demana l’ajuntament depenent del lloc de treball.
Durant uns mesos creen un pla en el qual aconsegueixen posar llocs de treball. Principalment, lesaccions que s’han realitzat han estat crear llocs de treball:
O BRIGADA
La brigada és aquell grup de treballadors que es dediquen a tot aquella tasca que l’ajuntament ordena fer per distracció o reparació de qualsevol zona del poble.
Aquest lloc de treball consta d’ajudants de tècnics que repararen o instal•len qualsevol activitat o infraestructura3 del poble: construir els escenaris peractivitats programades, reparar cables elèctrics del poble, recollida de brosses, neteja del poble, proporcionar i col•locar material (cadires, taules, pantalles de cinema...) o asfaltar els carrers.
O DINAMITZADORS DE LA GENT GRAN
La dinamització de la gent gran, es tracta en crear llocs de treball a la residència pública de Montblanc. En aquesta s’hi creen activitats per a la distracció de lespersones d’edat avançada que estan internes en la mateixa. Aquestes es basen principalment en fer tallers: manualitats amb fang, dinàmiques de grups, tallers de pintura, construcció de cistells amb canya, fer figures amb materials simples (paper higiènic, llana, papers...)... Pels interns amb bon estat físic també poden plantejar -se jocs com la petanca.

O DINAMITZACIÓ PER LA CITUADANIA
Aquestaocupació es una tasca a realitzar destinada a persones d’ entre 16 i 65 anys que se’ls vol mostrar qualsevol tema referit al civisme4. Aquests temes poden ser l’educació escolar, les drogues, el manteniment del material públic, les infraestructures...
Els més exercits, en aquest cas, són el reciclatge i les drogues.
Pel tema del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Conceptualització De La Inserció Ocupacional.
  • Col lectius d’intervenció en inserció ocupacional
  • Historia De Montblanc
  • Inserci N Migratoria
  • OCUPACIONAL
  • Ocupacional
  • Ocupacional
  • ocupacional

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS