La Noia Del Temps

Páginas: 2 (469 palabras) Publicado: 7 de mayo de 2015
LA NOIA DEL TEMPS

JONATHAN MUÑOZ FAIBELLA
1r ESO D

FITXA BIBLIOGRAFICA

Títol: La noia del temps

Autora: Eva Piquer

Any: primera edició: febrer 1997

Editorial: El vaixell de vapor

Gènere:drama

VOCABULARI
 Inclemència: es el rigor de moment atmosfèric.
Exemple: la noia del temps va dir la inclemència que faria de
mà.
 Corresponsal: periodista que ha anat algun lloc.
Exemple: el meupare es un corresponsal
 Etzibar: donar de manera forta
Exemple: el actor va etziba la porta
 Macarrònic: malament
Exemple: el meu treball es macarrònic.
 Empeses: adob que es posa als teixits.Exemple: la meva mare ficava empeses a les samarretes del
club.
 il·lusa: enganyat per il·lusions
Exemple:el Jaume em va dir que es compraria un avio, que
il·lús.
 rebel·lar-se: trobar-se rebel
Exemple:la ciutat es va rebel·lar al seu alcalde.
 consagrats: tenir experiència
Exemple: el meu avi es consagrat en professors.
 zàping: acció de passar ràpidament de un canal de televisió.
Exemple: el meupare va fer un zàping quant es va en
recordar que feien la ”voz kid”.
 grafologia: estudi del caràcter de una persona a traves de la
seva escritura.
Exemple: el meu amic estudia grafologia i esta alatur.

LES BRUIXES ES PENTINEN
SÍ QUE N’HAS TINGUT, Iris , de poders. Durant uns dies el sol, els
núvols i els vents han estat a les teves ordres. Ha fet el temps que
tu has dit que faria. Has agutde prendre decisions, i has comprovat
que no plou mai a gust de tothom.
Has crescut molt, en dues setmanes. No en centímetres, sinó en
experiències. T’has fet gran. Per sort, no prou gran per veure eldibuix d’un simple barret allà on hi ha el dibuix d’una boa paint un
elefant.

He elegit aquest fragment perquè el narrador explica que l’Iris s’avia
fet gran en dues setmanes no de centímetres sinóen experiències.
També ho he elegit perquè el narrador està explicant que tenia que
està contenta perquè havia encertat durant nou dies totes les
prediccions que feia les encertava i que ha tingut...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La noia del temps.
  • Temps Era Temps
  • El Temps
  • noi se
  • el temps de les cireres
  • El temps de les cireres
  • Temps moders
  • El temps de les cireres

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS