Las epopeyas

Páginas: 2 (314 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
2n Batx – Mòdul 2

Exercicis d'Introducció a les bases de dades

(http://tutorialopenofficebase.wordpress.com/)

1. Crea una nova carpeta penjant de la teua carpeta personal amb el nom Tema 2Bases de dades.

2. Guarda aquest document com “Introducció bases de dades – Noms i Cognoms” dins de la carpeta creada i copia també les 3 bases de dades d'exemple (Biblioteca, Astronomia iGesfactura).

3. Amb l'ajuda d'Internet, esbrina i escriu una definició de “base de dades”:

4. Quines dades deuen de tindre emmagatzemades les bases de dades de...

Una botiga de compra-venda desegona má:
Un gimnàs:
La teua agenda personal:

5. El programari necessari per treballar amb bases de dades pertany al paquet ofimàtic OpenOffice. Contesta a les següents preguntes alvoltant d'aquesta afirmació:

Qué és una ‘suite’ o ‘paquet’ al món informàtic?
Qué és un paquet ofimàtic?
Com s'anomena l'aplicació que l'OpenOffice oferix per treballar amb bases de dades?Quina és la versió de l'OpenOffice instal·lada al teu ordinador?

6. Obri el programa de bases de dades i obri, a continuació, les bases de dades d'exemple “biblioteca.odb”, “Astronomia.odb” i“Gesfactura.odb”. Observa els conjunt de taules, consultes, formularis i informes que contenen. Obri'ls, explora'ls i proposa una definició per a cadascun:

Taules :
Consultes : lFormularis:
Informes:

7. Centrant-nos a la taula “Llibres” de la base de dades Biblioteca, escriu:

Quants llibres o “registres” conté emmagatzemats:
Quines dades (“camps”) emmagatzema alvoltant de cada llibre:

8. La finestra de la base de dades “biblioteca” està dividida en zones amb funcions diferents. Explica-les breument:

Base de dades:

Tasques:

Descripció:Taules/ Consultes/ Formularis/ Informes:

Document:

9. Si t'has fixat, la base de dades ‘biblioteca’ es guarda com a un fitxer amb extensió ‘bibioteca.odb’. Localitza a Internet i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • QUE ES LA EPOPEYA
  • La epopeya
  • Epopeya
  • Epopeya
  • Epopeya
  • Epopeya
  • Epopeya
  • La Epopeya

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS