LEGISLACIÓ

Páginas: 2 (364 palabras) Publicado: 7 de junio de 2015
LEGISLACIÓ

MARC COMPETENCIAL DE
L’ESPORT A L’ESTAT I A CATALUNYA

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. ÀMBIT DE
L’ESPORT.
• La constitució del 1978 (actual) va permetre
pasar d’un règim totalitari (dictadura) aun de
constitucional. Creat per Adolfo Suàrez en
període de “Dictablanda” . En aquest període
es donen reformes, incluin reformes
esportives.

Els principis generals de la Constitució•Garantir una convivència democràtica justa.
Construïr un estat de dret regit per unes lleis.
Protegir i betllar per els drets del poble.
Promoure l’economia i la cultura

ESTAT
• Social: tots tenim elsmatiexos drets
• Democràtic: -El rei perd els poders i pasa a ser
un punt d’unitat de l’estat.
-Els tres poders es divideixen entre el poble, el
rei i el congrés juntament amb el senat
• Dret: Lapolitica esta sotmesa a les lleis i tos
tenim els mateixos drets. La constitució es el
que regeix les lleis.

• Es posa un ordre a les lleis:
-Estatal:
Constitució-llei-reglament-decret-norma
-Autonòmic:Constitució-estatut-reglament…

L'Estructura de l'Estat
• Poder legislatiu: Fa les lleis. Es divideix en
Congrés de i el senat.
• Poder executiu: Executen les lleis.
• Poder judicial: Aplica les lleisper resoldre
problemes

Les Comunitats Autònomes: Regulació
constitucional
• La constitució marca la unitat espanyola però
el dret d’autonomia.
• L'Estat queda organitzat en:
- Municipis, Provínciesi Comunitats
Autònomes

• Les comunitats autònomes poden fer lleis per
a les seves competències, les quals són
debatides entre el parlament i el consell de
govern.
• L’estatut és el que marca leslleis de la
comunitat autònoma.

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
ÀMBIT DE L’ESPORT.
• La reforma de l’Estatut d’autonomia, que ha
presentat el Parlament de Catalunya al
Congrés de Diputats, l’esporthi és present en
l’article 146
• 1. Correspon a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d’esport. Ell controla
l'esport i les seves regles (òrgans esportius,
titulacions ...)

• 2....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • legislaci n
  • La Legislaci Franquista
  • Legislaci N
  • Legislaci N
  • LEGISLACI N
  • Legislaci N
  • LEGISLACI N
  • Legislaci N

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS