Licenciado

Páginas: 2 (324 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2010
Escala de intelixencia de Terman-Merrill: escala elaborada por L. M. Terman e M. A. Merrill (1916, 1937, 1960) para avalia-la intelixencia xeral a través de probas agrupadas por niveis de idade.A revisión de 1960 inclúe unha forma L-M, que aglutina os mellores elementos da forma L e a forma M (1937). Os niveis de idade son: de 2 a 5 anos (de seis en seis meses), formado por seiselementos; de 6 a 14 anos (de ano en ano), formado por seis elementos, e de adultos (con 4 niveis diferentes), formado por oito elementos. Escala de performance: batería de tests non verbal de M. Borellie P. Oléron indicada para nenos de 5 a 8 anos que presenten trastornos de linguaxe ou xordomudez. Con posterioridade realizouse unha tipificación para nenos normais, ampliando o campo deaplicación de nenos con déficit auditivos e de comprensión da linguaxe, a nenos que non presenten esta problemática. Pode utilizarse como proba non verbal para nenos normais e como diagnóstico diferencial.A escala está formada por sete probas: Reproducción de modelos construídos con cubos, Moneco, Encaixado, Crebacabezas de Healy-Fernald, Cubos de Knox, Copia de debuxos xeométricos e construccióncon cubos a partir de debuxos. Factor ‘g’: test creado por R. B. Cattell e A. K. S. Cattell como test medidor da intelixencia xeral libre de influencias culturais. Existen tres escalas diferentesclasificadas segundo as idades de aplicación. A escala 1 indicada para idades comprendidas entre os 4 e os 8 anos consta de 8 probas diferentes: Substitución, Clasificación, Labirintos,Identificación, Ordes, Adiviñanzas, Erros e Semellanzas. A escala 2 indicada para idades comprendidas entre os 8 e os 14 anos, consta de 4 probas: Series, Clasificación, Matrices e Condicións. A escala 3,indicada para suxeitos con máis de 15 anos, está formada polas mesmas probas que a escala 2, pero de maior dificultade. As tres escalas poden ser aplicadas de forma individual ou colectiva.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Licenciado
  • Licenciado
  • Licenciada
  • Licenciado
  • Licenciada
  • Licenciada
  • Licenciado
  • Licenciado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS