llicenciat

Páginas: 4 (993 palabras) Publicado: 6 de mayo de 2013
Model llenç

Serveix per identificar visualment el model de negoci o parts del model per tal de poder avaluar-ne tots els elements.

Xarxa d’associats
Activitats clau
Propostes de valorRelació amb el client
Segments de clients

Recursos clau

Canals de distribució

Estructura de costos
Flux d’ingressos


1. Segments de mercat
a. Mercat de masses
b. Nínxol de mercat
c.Mercat segmentat
d. Mercat diversificat
e. Plataformes multilaterals
2. Propostes de valor
a. Novetat
b. Millora del rendiment
c. Personalització
d. “treball fet”
e. Disseny
f. Marca/estatus
g.Preu
h. Reducció de costos
i. Reducció de riscos
j. Accessibilitat
k. Comoditat/Utilitat
3. Canals
a. Fases del canal
i. Com informem
ii. Com ajudem a avaluar
iii. Com poden comprar elsclients
iv. Com fem entrega
v. Servei postvenda
b. Directes:
i. Equip comercial
ii. Vendes internet
iii. Botiga pròpia
c. Indirectes
i. Botigues de socis
ii. Majoristes
4. Relacions amb elsclients
a. Assistència personal
b. Assistència personal exclusiva
c. Autoservei
d. Serveis automàtics
e. Comunitats
f. Creació col·lectiva
5. Fonts d’ingressos
a. Venda d’actius
b. Quota per ús
c.Quota de subscripció
d. Préstec/lloguer/leasing
e. Atorgament de llicències
f. Cobrament com a intermediari
g. Publicitat
6. Recursos clau
a. Físics
b. Intel·lectuals
c. Humans
d. Econòmics7. Activitats clau
a. Producció
b. Resolució de problemes
c. Plataforma/xarxa
8. Associacions clau
a. Optimització i economia d’escala
b. Reducció de riscos i incertesa
c. Compra de recursos iactivitats
9. Estructura de costos
a. Segons costos
b. Segons valor
c. Característiques de les estructures de costos
i. Costos fixos
ii. Costos variables
iii. Economia d’escala
iv. Economiesde camp

Quadrat estratègic

És un quadre on veiem quatre elements que ens ajuden a situar-nos en un punt respecte als competidors i, per tant, definir quina és la nostra estratègia possible de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS