Los nuevos medios

Páginas: 6 (1374 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2011
El llenguatge dels nous mitjans de comunicació
Segons Lev Manovich

Pol Pàmies Magrané UOC-Grau en Multimèdia Fonaments i evolució de la Multimèdia-PAC 1

Índex
Introducció
- Teoria de l’actualitat: els nous mitjans - Terminologia: objecte, objecte cultural, representació

Què són els nous mitjans?
- El pas dels mitjans a nous mitjans - Els cinc Principis dels nous mitjans:Representació numèrica, Modularitat, Variabilitat, Automatització, Transcodificació

Introducció
- Teoria de l’actualitat: els nous mitjans
Els nous mitjans actualment són identificats per la majoria amb l’ús de l’ordinador per la exhibició i la distribució, més que la producció en aquest. D’altra banda, aquells nous mitjans distribuits en paper, no són considerats nous mitjans. És a dir, un nou mitjà ésconsiderat com a tal si s’utilitza l’ordinador tant per la distribució, exhibició com fins i tot la producció. En la teoria dels nous mitjans s’ha aconseguit separar el format del contingut. Exemples: Internet, els llocs web, els videojocs, la multimèdia, els CD-ROM i el DVD, la realitat virtual i en el criteri de la producció podriem incloure aquells programes de televisió que s’han retocatprèviament per ordinador.

Videojoc, World of Warcraft

Internet

Introducció
- Terminologia: objecte, objecte cultural, representació Objecte:
un objecte dels nous mitjans potser per exemple una fotografia digital, un videojoc, una pel·lícula digital, etc... Emprem la paraula objecte per referir-nos tant a la cultura en general com per l’art dels nous mitjans. D’aquesta manera, aquesta paraulaés vàlida en tots els tipus de suport, en totes les estructures i en totes les escales.

Objecte cultural: Representació:

els objectes dels nous mitjans són objectes culturals cosa que consecutivament representen determinats referents externs. Gràcies

aquesta representació podem comprendre el funcionament d’aquests. Utilitzem la paraula representació per invocar la comprensió complexa delfuncionament dels objectes culturals. Com hem dit a l’apartat

objecte cultural, aquest representa determinats referents externs, que tant pot ser un objecte amb existència física com un sistema de categories. Aquesta paraula en oposició a altres canvia de significat. Aquestes oposicions són les següents: - Representació davant a simulació (secció Pantalla): la representació es refereix a diversestecnologies de pantalla (exemples: cine, radar). - Representació davant a control (secció Interfícies culturals): és la mateixa diferència entre profunditat i superfície. - Representació davant acció (secció Teleacció): es refereix a l’oposició del cine (tecnologia de representació) a la comunicació en temps real (exemple: telèfon). - I·lusionisme visual davant a simulació: el il·lusionismecombina tècniques tradicionals amb l’objectiu de crear quelcom que s’assembli visualment a la realitat. - Representació davant a informació: univers imaginari de ficció (ficció tradicional) davant a un lloc web, per exemple.

Què són els nous mitjans?
Els nous mitjans són identificats per l’ús de l’ordinador en la distribució, exhibició i producció. Exemples: llocs web, videojocs, internet, CD-ROM,etc.

El pas dels mitjans a nous mitjans
El pas que ha permès aquesta transformació dels mitjans a nous mitjans és una mera fusió de la tecnologia mediàtica i la tecnologia informàtica. Aquesta fusió ha convertit els mitjans actuals en dades numèriques que només tenen accés per ordinador. Per tant, s’han obtingut conjunts simples de dades numèriques, dades informàtiques. El resultat de tot plegatsón els gràfics, imatges en moviment, sons, formes, espais, tots computables.

Mapa conceptual que mostra l’evolució dels mitjans a nous mitjans

Això comporta un canvi d’identitat de l’ordinador, anomentat ara processador de mitjans.

Què són els nous mitjans?
Els cinc Principis dels nous mitjans
Abans d’esmentar-los cal tenir en compte que els dos primers serveixen com a base dels...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Nuevos medios
  • Los nuevos medios
  • Que Son Los Nuevos Medios
  • Nuevos medios
  • nuevos medios
  • nuevos medios
  • Nuevos Medios Nuevos Conceptos Y Nuevos Formatos
  • Imagen y nuevos medios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS