Música, sociedad y educación - christopher small

Páginas: 25 (6205 palabras) Publicado: 31 de octubre de 2010
INTRODUCCIÓ

El llibre “Música, Sociedad, Educación” de Christopher Small, mostra una reflexió sobre aquestos tres àmbits en la societat actual, les seves bases, els suposats mitjançant un anàlisi de la musica clàssica post renaixentista, de la cultura balinesa, africana i asiàtica i ens proposa la creació de una nova societat més humana.
El seu treball, com ell diu, es basa en dos postulats:el primer, l’art, no com a productor d’ objectes bells,o expressius, per a que altres contemplin i admirin, sinó com un procés, mitjançant el qual explorem el nostre medi, tant l’interior com l’exterior, i aprenem a viure amb ell . El segon, es que la naturalesa d’aquestos mitjans de producció (de la ciència i l’art), les seves tècniques i actituds, son un indicador segur de la naturalesa y deles preocupacions de la societat que lis va donar vida.
LA CADENCIA PERFECTA Y LA SALA DE CONCEIRTOS

Aquest capítol del llibre, al seu començament , exposa un fet històric, marcat com a molt important i que decidirà la direcció de la societat des de el segle XV: noves formes de sentir, de veure i d’escoltar que acabarien separant a Europa de la resta de la humanitat i que convertirien a la sevacultura ( per tant la música), en una cosa peculiar. Aquestos canvis com l’aparició de l’humanisme, teories que qüestionaven el funcionament del món teocèntric i el punt de vista de que la natura ja no era una entitat sacre. Així aparegué el punt de vista científic.

Dins l’àmbit musica, els canvis que van aparèixer, com ara la polifonia i més tard cap a l’harmonia tonal també van marcaraquest estil artístic. I en aquest punt apareix un altre aspecte que Small vol parlar-ne: l’abstractesa de l’aprenentatge. L’introdueix posant com a exemple els exercicis d’harmonia que apareixen als llibres; son exemples que es troben allunyats de la realitat, abstractes.
La visió dels compositors i dels músics també apareix mencionada, on exposa la naturalitat de l’aspecte del compositor com un“heroi”, que té un domini de la experiència psíquica i vol donar-nos-la a conèixer, separat del públic i de l’executant de la seva obra, que no apareix en cap altre cultura que no sigui la occidental. Les obres del passat són motiu d’estudi per als músics que s’estan formant, que han de estudiar escales per a poder arribar a dominar una tècnica i arribar a realitzar una actuació perfecte. Més endavant,l’autor parlarà d’aquest fet, com a un impediment a la creativitat del músic que s’entrena.
L’aparició de la partitura va permetre que el compositor fes un “plànol” a l’executant de l’obra, per a que aquest dugués a terme la seva obra segons les seves indicacions. A més, va permetre que les obres es conservessin al llarg del temps i que poguessin esser escoltades per els demés. Small exposa lalimitació que suposa l’escriptura, en especial en aquest capítol, i al llarg del llibre de l’harmonia tonal en sí, fet que no passa a altres cultures. Rebutja la classificació que s’ha realitzat de musiques “primitives” , només pel fet de que la cultura a la qual pertany aquesta música no ha desenvolupat una escriptura.

LA MUSICA FUERA DEL MARCO EUROPEO

En aquest capítol, Small ens presentala música fora de les barreres occidentals. En mostra altres actituds possibles davant la música, i que aquestes demostren actituds que reflecteixen els procediments tècnics de la música.
Small realitza una llista de suposats que no es troben present a altres cultures musicals. Aquestos suposats son els següents:
1. la música com un art complet i tancat sobre si mateix, destinada a un públicel contempli com un fi en sí, en espais reservats per aquesta activitat.
2. La composició musical com a forma abstracta, que l’executant d’una obra intenta representar de la forma més exacta possible, juntament amb la idea de que el compositor es una persona apart, com l’executant i el públic. Resumint, la idea de música com un comunicador.
3. Les tècniques de composició musical i el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El papel de la música en la sociedad y en la educación
  • Música, Educación Y Sociedad
  • Música,sociedad,educación
  • La musica en la sociedad
  • Música Y Educación
  • la música en la educación
  • Educacion musica
  • Educación y musica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS