Maq. ind. arr

Páginas: 4 (851 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2009
Sistemes d’arranc del motor d’inducció III • Arranc directe
► Connexió

dels debanats de l’estator en

Y o ∆ segons dades del motor i tensió de la línia III.Corrent màxima admissible enel moment de l’arranc del motor Pn (kW)
0,75 ~ 1,5 1,5 ~ 5,0 5.0 ~ 15 > 15

Ia / In
4,5 3,0 2,0 1,5

► Esquema

d’arranc directe

(amb inversió del sentit de gir)

Sistemes d’arranc delmotor d’inducció III • Arranc directe

Exemple de dades de MI (rotor de gàbia d’esquirol)

Sistemes d’arranc del motor d’inducció III • Arranc Y / ∆


Valor de la tensió per la connexió delsdebanats de l’estator en ∆ igual a la de la línia III.
Motor III 230 / 400 V Xarxa elèctrica 3 x 400 VSeqüència d’activació i temps de la transició 1. Activar alimentació (KM1) i estrella(KM2) 2. Passat un cert temps, desactivar KM2 3. Activar contactor con. triangle (KM3) 4. L’ordre d’aturada desactiva KM1 i KM3

► Esquema

d’arranc Y/∆

!

La connexió simultània de KM2 i KM3comporta un curtcircuit.

Sistemes d’arranc del motor d’inducció III • Arranc Y / ∆ En la connexió Y la tensió aplicada als debanats és 3 més petita. → El corrent que consumeix el motor i parell esredueixen 1/3
respecte a l’arranc en ∆ (▬).


Parell d’arranc molt reduït. Càrregues de poc parell resistent a baixa velocitat (▬) → caract. lineal o parabòlicaInfluencia del valor deltemps (en el retard al pas a ∆) respecte al nou transitori en el corrent (•)
Is

n/ns
t

Sistemes d’arranc del motor d’inducció III • Resistències connectades a l’estatorVàlid perconnexió de l’estator en Y o ∆ Adient per parells resistents lineals o parabòlics. Es pot repartir el procés en varis esglaons. Flexibilitat en el disseny: número de trams i valors de les resistències.►Millor actuació sobre l’evolució del corrent en l’engegada del motor que per la tècnica Y/∆.
► Esquema

de potència

Però comporta un increment de les pèrdues durant la maniobra i del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Canchanya Untiveros Trab Ind Maq
  • Arr
  • maq
  • Maq
  • Maq-hrmt.
  • Maq. Termicas
  • PROGRAMA MAQ
  • Maq. Turing

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS