missatge genètic

Páginas: 3 (615 palabras) Publicado: 18 de enero de 2014
L’expressió del missatge genètic

Conceptes bàsics relació DNA i caràcters hereditaris

• Gen. Fragment de àcid nucleic DNA-RNA)que porta informació per un caràcter.
• Locus: Lloc que ocupa ungen en un cromosoma
• Al·lel. Cadascuna de les alternatives que pot tenir un gen d'un caràcter en el cromosoma.
• Diploide: Ésser que té dos cromosomes de cada tipus, un del pare i un de la mare.(2n)
• Haploide : Ésser que només té un cromosoma de cada tipus. (n)
• Gen Dominant. Es aquell gen que té més força d’expressió i que no deixa expressar-se a l’altre que s’anomena recessiu.
•Genotip. És el conjunt de gens que conté un organisme heretat dels seus progenitors.
• Fenotip. És la manifestació externa del genotip, és a dir, la suma dels caràcters observables en un individu. Elfenotip és el resultat de la interacció entre el genotip i l'ambient.

Teoria " UN GEN - UN ENZIM "
• Un gen controla un caràcter és per mitjà de la producció d'un enzim que actua en una ruta metabòlicadeterminada, i així possibilita la síntesi d'una substància determinada.
• Quan s'altera la seqüència de nucleòtids d'un gen, falta un enzim.
• Així doncs, per mitjà dels enzims és com es controlenles substàncies i per aquestes les característiques dels organismes.
L’expressió del missatge genètic
• Crick va proposar l’anomenada "hipòtesi de la col·linearitat", en la qual s’estableix unacorrespondència entre la seqüència de nucleòtids del gen i la seqüència d’aminoàcids de l’enzim que el gen codifica. Podem diferenciar dos processos: Transcripció i Traducció

LA TRANSCRIPCIÓ
•És el pas d'una seqüència d'ADN a una seqüència d'ARN.
• Intervenen en el mecanisme:
– ADN
– Ribonucleotids trifosfats d’ A, U, C i G
– ARN-polimerases
– Cofactors
Se'n poden distingir dosmecanismes diferents, segons si es tracta de procariotes o de cèl·lules eucariotes.

En bacteris: síntesis de RNAm
Iniciació: L'ARN-polimerasa s’associa amb el cofactor sigma, que permet a aquest...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ingenieria genetic
  • Genetic selection
  • Genetic Variation
  • DETERMINISME GENETIC
  • Genetic
  • genetic
  • genetic
  • Nom de l’activitat: el missatge del rostre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS