my new car

Páginas: 15 (3564 palabras) Publicado: 9 de mayo de 2014
PART 1: Què és un cromosoma?
Abans de començar, contesteu la pregunta d'aquest encapçalament:
Què és un cromosoma? Sabeu si es poden veure al microscopi òptic? Sota quines condicions?

Un cromosoma és una estructura organitzada de ADN i proteïnes agrupades al nucli (histones). Els cromosomes són formacions allargades, constituïdes per elements anomenats cromàtides.
Amb el microscopi òptic sique es poden observar ,nomes quan la cromatina es troba en el seu màxim grau de compactació , es a dir, en la metafase la etapa de la mitosis o divisió cel•lular.

Quin sentit té per la cèl•lula eucariota l'aparició dels cromosomes?

Els cromosomes contenen la informació genètica, el que fan que indiquin el que ha de fer la cèl•lula, la seva estructura i les seves funcions principals, a mesels cromosomes al ser el grau d’empaquetament molt gran (1400 nanometres) , tenen la divisió cel•lular mes regulada , es a dir, es mes difícil que hi hagi errors a l’hora de dividir el material genètic entre les cèl•lules filles.

Quants cromosomes conté una cèl.lula? D'on provenen?

Depèn del tipus d’espècie pero en els animals cadascunaconté 2n (la n es el nombre de cromosomes que es rebende cada progenitor). En el nostre cas cada cèl•lula té 46 cromosomes(n=23 cromosomes) , 23 del pare i 23 de la mare.

Inseriu la imatge dels cromosomes en el cas dels humans i comenteu-la. Afegiu la imatge que recull les dotacions cromosòmiques d'altres espècies. Busqueu el nº de cromosomes d'alguns altres organismes: gallina, ceba, mosaca, gripau, ameba,... Què us suggereixen els númerosobtinguts?

Cariotip humà.
En la imatge observem els 46 cromosomes que formen part d’una cèl•lula humana. S’agrupen tenint en compte la seva mida, bandes i la posició del seu centròmer (metacèntrics, submetacèntrics i acrocèntrics). Aquest cariotip no te cap tipus de mutació genòmica. L ’individu que presenta aquest cariotip es masculí, ja que podem veure que els seus cromosomes sexuals son XY (grup23).

Cariotip de cavall: Aquest cariotp es de cavall ,presenta 64 cromosomes (n=32), podem veure que es un mascle perquè els seus cromosomes sexuals son XY. No té cap tipus de mutació gènica.

Cariotip de porc: Aquest cariotip es de porc, presenta 38 cromosomes (n = 19), també podem veure que es un mascle i tampoc te mutacions geniques.PART 2: Com fan els científics per "llegir" elscromosomes?
Obriu l'apartat "How do scientists read chromosomes?" i busqueu la informació correspondent:

Per llegir els cromosomes, els científics realitzen grups d’aquests depenent de:

La seva mida
El patró de bandes
La posició del centròmer


Quines característiques utilitzen els científics per tal d'identificar i comparar cromosomes? Inseriu una imatge que resumeixi aquestescaracterístiques.
Primerament busqueu la definició de centròmer. Podeu explicar i il•lustrar amb imatges quines posicions pot ocupar el CENTRÒMER dins un cromosoma?

El centròmer es una constricció o s’uneixen els microtúbuls (fibres de proteïnes) per tal de separar els cromosomes (les cromàtides) cadascun a una cèl•lula filla durant la meiosi i mitosis (divisió cel•lular).

Depenent de la posiciódel centròmer distingim diferents tipus de cromosomes:
Metacèntrics: els dos braços tenen la mateixa longitud ja que el centròmer es troba en una posició central.
Submetacèntrics: els braços superiors (que es denominen braços curts o “p”) són més curts perquè el centròmer es troba desviat cap amunt (no està al centre com en el cas anterior).
Acrocèntrics: el braç curt o “p” és pràcticamentinexistent perquè el centròmer es troba molt amunt.


PART 3: Construint un cariotip humà.
Què és un CARIOTIP? Quina informació ens dóna? Com es troben a la realitat els cromosomes quan veiem una preparació microscòpica?
Activeu l'animació per comprovar com es fa per ordenar-los. A la realitat, aquesta tasca la duu a terme directament un ordinador gràcies a un software preparat a tal efecte....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • My endless new york
  • My new year
  • AUTOPARTES TUNING MY CAR
  • Purchasing a new car
  • Loving my career
  • Competitive landscape. new car sales
  • Decorating my new home
  • My favorite career

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS