nada interesante

Páginas: 3 (635 palabras) Publicado: 5 de enero de 2014
INFLUENCIA DE LA CORRELACIÓ ELECTRÒNICA
1. Dissociació de la molècula de H2
Representeu gràficament l’energia en funció de la distància amb els dos mètodes.

Calculeu l’energia de dissociació(De= E(R=4Å)- E(R=0.75Å)) amb els dos mètodes i compareu-la amb el valor experimental de 4.75 eV. A què es deuen les diferències?
HF
De = E(R=4Å)- E(R=0.75Å) = 0,5012814 u.a.
0,5012814 u.a.*27,2113845 eV /1 u.a. = 13,64056092 eV
Cl
De = E(R=4Å)- E(R=0.75Å) = 0,1219884 u.a.
0,1219884 u.a. * 27,2113845 eV /1 u.a. = 3,319473257 eV

El valor calculat a partir del mètode Cl és molt mésproper al valor experimental ja que aquest mètode, a diferència del HF, té en compte la interacció entre electrons, és a dir, la correlació electrònica.
2. Enllaç d’hidrogen al dímer de l’aigua2.a Optimització de la geometria. Ompliu aquesta Taula tot incloent els valors de l’energia i paràmetres geomètrics obtinguts a cada cicle d’optimizació fins arribar a la convergència.
HF
E(a.u.)R(O4-O1) Å
R(H3-O4) Å
A(H3O1H2)
1
-152,06913066
2,97490
2,01300
104,50004
2
-152,07029736
2,95059
2,02009
106,36961
3
-152,07016968
2,97261
2,02894
107,82383
4
-152,070394132,97390
2,03104
107,28019
5
-152,07040983
2,97973
2,03643
107,28754
6
-152,07044765
3,00145
2,05687
107,17314
7
-152,07045821
3,00539
2,06019
107,04931
8
-152,07047138
3,007602,06149
106,93541
9
-152,07048444
2,99468
2,04783
106,96783
10
-152,07048504
2,99299
2,04608
106,98691
11
-152,07048551
2,98928
2,04238
107,00421
12
-152,07648558
2,98839
2,04149107,00096

B3LYP
E(a.u.)
R(O4-O1) Å
R(H3-O4) Å
A(H3O1H2)
1
-152,87705845
2,97490
2,01300
104,50004
2
-152,87749049
2,94376
1,99850
105,65371
3
-152,87752747
2,95357
1,97930106,53620
4
-152,87764426
2,93832
1,97149
106,07666
5
-152,87769789
2,90360
1,93810
105,99963
6
-152,87771064
2,88204
1,91383
106,02697
7
-152,87771201
2,88382
1,91595
106,02793
8...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Nada interesante
  • Nada interesante
  • Nada Interesante
  • No Es Nada Interesante
  • nada interesante
  • Nada interesante
  • Nada interesante
  • Nada Interesante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS