nn,,m,m,m

Páginas: 4 (886 palabras) Publicado: 30 de agosto de 2014
MEMORIA DESCRIPTIVA

La nostra barrera mecànica és de color vermell (les cares que van enganxades amb la base perforada) de color blau (les cares laterals) i blanca la tapa que hi va a sobre.Dins tenim la base perforada d'acer galvanitzat d' 1 mm de gruix que té en total 40 forats hi van subjectades 4 pilars que en 2 d'elles tenen una barra roscada de 3 mm de gruix cadascuna.En aquestesbarres hi van dos engranatges de color groc un d'ells representa el cargol sense – fi ,que abaix te una espècie de tub roscat blanc .Hem fet servir 25 famelles, 9 mascles i 10 volanderes per obtenir elconjunt i subjectar les cares i engranatges.
També hi tenim un motor que està dins d'un suport de motor que davant té un engaranatge més petit que els anteriors i aquest es de color vermell, aquest téun plàstic per poder entrar bé en el motor.

MÀQUINARIA I EINES
Serra de marqueteria electrica : és una màquina que serveix per tallar fusta,és més ràpida i et dona molt més bon resultat quentalles fusta.Hi ha més riscos laborals per això necessitem anar vestits adequats roba que ens proporcioni seguretat:calçat adequat,granota de treball,ulleres de protecció,etc.La maquina que hem fetservir és de color groc subjectada en una taula de fusta amb les potes de ferro, és una màquina gran amb una agulla petita que es la que ens talla la fusta.També té dos botons on pots parar i encendre lamàquina.

Màquina trepant elèctrica: Aquesta màquina la va fer servir el professor de Tecnologia, és una màquina de color blau (no té perquè ser blava).Té dos botons com la serra de marqueteriaelectrica, quan encens la màquina baixa una barra roscada com la del trepant elèctric i fà un forat a la fusta.És molt més ràpida que el trepant,però és igual de ràpida que el trepant elèctric peròl'avantatge és que la nostra mà només subjecta, no ha de buscar el punt on vol fer el forat.Però l'inconvenient és que has d'anar en compte, perquè pots patir algun accident laboral.

Llima metalica: És...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • m nm nn
  • m ,m,m,m,m,m,
  • n,m,m,m,m
  • , M , M , M Mm M
  • M(° °)M
  • m,,m.-.-
  • O Y M
  • M

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS