Origen Del Coneixement

Páginas: 5 (1028 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2012
El problema dels origens dels coneixement fa referencia a la questio filosófica en que es basen els coneixements veritables. Al llarg de la historia de la filosofía s’han donat diferetns respostes a aquesta questio i aixi han sorgit diferents corrents filosofics. Els mes importants son: Empirisme: es un corrent filosofic que afirma que els coneixements vertaders es basen sempre en l’experiencia.Per experiencia cal entendre sobretot l’observacio i l’experimentacio. Els autors empiristes afirmen que quan neixem la nostra ment es com un full en blanco n no hi ha cap idea. Tots els coneixements els anem adquirint a través de la experiencia al larg de la vida. Els autors empiristes neguen la existencia de idees innates. Els autors empiristes defensen la concepcio de la veritat com acorrespondencia amb els fets i presenten la física com a model de coneixement. Representants: (empirisme antic) pitagores, gorgies, epicur, zenó (empirtisme modern, xvii-xviii) j.locke, g.berkeley, A.hume.
J.locke (fundador empirisme modern): classifica les idees en 2 tipus: Ies simples: son aquelles idees que no es poden dividir ni descomposar. Exemple: idea del color vermell. Idees complexes: sonaquelles que es poden dividir, i descomposar en idees simples. Ex: idea d’una rosa (color, textura, olor…)
Les idees simples provenen o be de la experiencia externa o be de la experiencia interna( desig de veure una persona) Les idees complexes provenen de l’enteniment, que combina idees simples.
D.hume (consolida l’empirisme modern, defensa un epirisme radical) hume anomena qualsevol contingutmental persepcio i afirma que totes les persepcions prvenen de lexperiencia. Classifica les persepcions segons 3 citeris: 1.- segons la intensitat: poden ser de 2 tipus: les impressions: persepcions mes intenses i vives (sensacio de fred) Les idees: persepcions menys intenses i vives (el record del fred que vaig passar). Segons hume, les idees legitimes son sempre copies d’una impressio. 2.- segonsl’origen: 2 tipus: Persepcions de sensacio: provenen de l’eperiencia externa, o els sentits. Exemple: olor d’una taronja. Persepcions de reflexio: provenen de l’experiencia interna. Exemple: la por a la foscor. 3r.-segons la composicio: Persepecions simples: que no es poden dividir ni descomposar. Ex: olor d’una taronja. Persepcions complexes: que es poden dividir en percepcions simples: lapercepcio d’una taronja. Semblances autors empiristes: criteri segons la composicio, segons l’origen. Diferencies criteri segons la intensitat, hume- percepcions, locke-idees.
El racionalisme: es un corrent filosofic que afirma que els coneixements veritables provenen de la rao. La experiencia nomes proporciona creençes, opinions, pero no autentic coneixement. Els autors racionalistes afirmen laexistencia de idees innates, es a dir, afirmen que des de sempre en la nostra ment hi ha unes idees que provenen de la rao. Els autors racionalistes defensen la noncepcio de la veritat com a coherencia i presenten la matematica com a model de coneixement. Representants (racionalisme antic)plató , (racionalisme modern) descartes
Plato: maxim representant racionalisme antic. Per plato hi ha 2 mons: elmon de les idees: constitueix la realitat autentica i es trova mes enlla del mon en el que vivim. en el mon de les idees hi ha les idees que son els models perfectes de tot el que existeix en el mon de les coses. El mon de les idees dona existencia a les coses. (les coses son gracies a les idees corresponents)
El mon de les coses: es la realitat inauténtica, falsa. Les coses son nomes copiesmaterials imperfectes de les idees. EL mon de les coses es poc valuos.
El mite de la caverna: Plato va inventar el mite de la vacerna per explicar la seva teoría sobre la realitat i sobre el coneixement. Els 2 mons del mite, que es corresponen als 2 mons de la seva filosofía. – mon de l’interior de la caverna mon de les coses – mon de l’exterior de la caverna mon de les idees – el cami de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Origen I Límit Del Coneixement
  • el coneixement
  • El problema del coneixement
  • Les formes de coneixement
  • Teoría coneixement Locke
  • Evolució De Les Teories Del Coneixement De L’univers
  • El origen
  • Origen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS