Pac Uoc Polítiques Públiques Marchesi

Páginas: 10 (2394 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2011
1. Feu un breu resum dels punts principals de cada document. Indiqueu les semblances i diferències entre ambdós documents.
Logros y desafíos de la educación al inicio del siglo XXI

A finals del segle XX tenen lloc molts de debats al voltant de l’educació i sobre el seu futur, a nivell internacional, com a conseqüència dels canvis en l’organització de la societat, en les formes desocialització, com per exemple, el paper de la dona en el món laboral, els nous avenços tecnològics i els canvis en la transmissió de la informació i del saber ( societat del coneixement ). Aquests fets generen noves necessitats i noves demandes al sistema educatiu, però la capacitat de resposta de l’educació és limitada, i aquesta és la raó de la sensació de malestar, alhora que es donen unes tensions aproblemes i contradiccions, que es resumeixen a continuació:
En els continguts. Actualment es potencien més les habilitats (saber aprendre, viure construir) que els propis continguts. No obstant això, la tradició segueix pesant molt i la cultura és continua considerant sinònim de coneixements.
En la cohesió social. L’educació ha de resoldre i actuar davant de convulsions socials de tot tipus(immigració,pobresa,altres). Aquí sorgeix una contradicció, ja que ha d’homogeneïtzar o cohesionar al mateix moment que s’ha d’atendre a la diversitat i per tant també diferenciar. L’estat estableix un monopoli però també ha d’actuar amb neutralitat.
En la qualitat. La qualitat es demana per a tothom i no només per a la minoria qualificada Ara bé, la major qualitat no sempre és possible per a tots, jaque variarà segons els pressupostos, els recursos o segons les condicions d’atenció a la diversitat.
Per abordar aquests problemes, cal establir un diagnòstic precís, respectuós, transparent i amb caràcter avaluatiu. Acordar una objectius entremitjos, després sensibilitzar i motivar per al canvi, convertir els docents en agents de canvi, dissenyar una estratègia de canvi i finalment establir unmecanisme de seguiment. En tot aquest procés és necessària l’avaluació ja que és un instrument que ajuda a l’assoliment d’objectius i permet veure els canvis en un procés. Procés complicat però necessari. (El risc de no fer res és més gran ).

El Marc d’Acció de Dakar

El Marc d’Acció de Dakar pretén aconseguir una Educació per a Tots. Per aconseguir-ho seran necessaris mecanismes desensibilització, mobilització de recursos, supervisió, i producció i utilització compartida dels coneixements.
L’avaluació permet conèixer els progressos en l’educació per a tots. D’altra banda, mostra que l’educació encara no arriba a totes les persones. Les TIC tenen un paper essencial ja que permeten la recollida i l’anàlisi de dades, i tenir una base estadística sòlida. A més, també fan possible l’accésa l’educació a llocs remots, així com la comunicació i aprenentatge dels professionals.
Els motius que encara hi hagi moltes persones excloses de l’educació són d’una banda econòmics i per l’altra, per manca d’atenció a la diversitat, de manera que els sectors més pobres o les nenes, són els més desfavorits. Per això, cal gestionar-se millor i rebre més pressupostos i finançament. També ésnecessari que l’educació sigui integradora i gratuïta i que no exclogui a ningú.
L’educació per a Tots ha topat amb alguns conflictes, com la dificultat que tenen alguns països, en una societat tan canviant, per definir els continguts de l’educació bàsica i la dificultat per mantenir els valors. També s’ha d’anar en compte que a mesura que es vagi ampliant l’accés a l’educació, la qualitat no esvegi reduïda i no afavoreixi a les persones més potencialment qualificades o amb més privilegis socials.
Reflexió final
La diferència entre els dos textos és el context temporal, local i social en què es basen. En el document de Tiana parla més del context social, de com és viu l’educació a Catalunya a finals del s.XX. En canvi, al document de Dakar proposa uns objectius educatius i sanitaris...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Politiques pac 1, uoc
  • Politiques pac 3, uoc
  • Politiques pac 2, uoc
  • pac uoc
  • analisis politiques publiques
  • Politiques Publique D'E-Learning
  • Metodes pac 4 uoc
  • pac criminologia uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS