Pac1 desenvolupament i aprenentatge en edat escolar

Páginas: 3 (544 palabras) Publicado: 20 de enero de 2012
Al llarg d’aquest debat s’han tractat diferents aspectes relacionats amb les aportacions del primer mòdul d’aquesta assignatura, així com s’ha intentat relacionar els conceptes i/o teories amb lasituació que ens presenta el vídeo visualitzat. D’altra banda, també s’ha qüestionat quins factors tenen més pes sobre el desenvolupament d’un nen/a petit, els biològics o els socials. Un conjuntd’informacions que s’intentaran reflectir, de forma molt resumida, en aquest document.
Comencem entenen a la Genie com a un sistema obert i autopoiètic, que en els tretze primers anys de vida no ha rebutpràcticament transaccions amb l’exterior, per tant els canvis que s’han produït en el seu interior són mínim (pronuncia d’alguns sons i caminar precari). La Genie no va rebre estímuls positius ni vapatir pertorbacions que li provoquessin canvis d’estat, així poder generar outputs. La Genie no va expandir el seu nínxol ecològic fins que no va ser descoberta, ja que va estar privada ded’experiències socials i, per tant, de la xarxa progressiva d’acoblaments que teixeix un organisme dins de la seva trajectòria de desenvolupament.
Lligat a la teoria de sistemes, Nuttin (1980) exposa lanecessitat d’intercanvis per a viure, com la motivació impulsa i orienta l’acció. Les transaccions, citades anteriorment, de les quals la Genie va estar privada, es poden classificar en; relacions socials itransformacions de l’entorn material. El primer inclou el teixits de relacions interpersonals, on entra en joc la comunicació – llenguatge, proposat principalment per Vitgotski. El segon incloul’acció pròpiament dita, resumida en la teoria del desenvolupament de la intel·ligència per mitjà de l’acció, formulada per Piaget. La Genie només va poder activar els mecanismes que permetien la sevasubsistència, fruit de les transformacions de l’entorn material, però no havia pogut desenvolupar les funcions superiors a causa de la manca de relacions social.
Segons la Teoria ecològica de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Corrección PAC1 Desenvolupament i aprenentatge en edat escolar
  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • Desenvolupament i aprenentatge surant l'edat escolar
  • Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge
  • Pac1 Desenvolupament I
  • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3
  • desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar PAC 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS