Desenvolupament i Aprenentatge Pac1

Páginas: 3 (506 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2011
DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DURANT L’EDAT ESCOLAR
El debat al voltant de l’article d’Antoni Bassas i de la seva relació amb les teories del desenvolupament ha permès que a més a més d’aportaridees entre tots/es, es creés discussió, en aquest cas, al voltant de quina teoria del desenvolupament, la de Piaget o la de Vygotsky tenia més pes en la referència que es fa en l’article sobre unaactivitat educativa als E.E.U.U.
Primerament farem esment dels punts claus del debat, un d’ells fa referència a la importància de la cultura en el desenvolupament de l’infant, els trets culturalsinfluencien en els coneixements, habilitats i aptituds que els nens/es desenvoluparan al llarg de la etapa educativa. Aquesta presència de la cultura en el desenvolupament ja apareix en la teoria de Piaget,tot i que en aquell moment no és imprescindible sí que es contempla per facilitar el desenvolupament d'una capacitat biològica. Llavors Vygotsky sí que afirma que els aprenentatges en un infant escrearan en el si d’una interacció amb l’entorn. Però el que explica la interacció entre sistemes, és la teoria ecològica, donat que el nen aprendrà gràcies a aquesta interacció entre el microsistema (lafamília), el mesosistema (l’escola), i el macrosistema (la cultura). Aquesta interacció s’exemplifica quan el mestre demana a la família que ajudi al nen/a a aprendre els coneixements de l’activitat, amés a més es tracta d’una activitat que requerirà aprendre unes aptituds força característiques de la cultura nord americana (macrosistema).
A continuació farem esment de les conclusions que emextret de la relació existent entre la Teoria del desenvolupament de Piaget, la Teoria de Vygotsky amb l’article proposat, és un punt on hi han aparegut discrepàncies. En quan a la meva opinió consideroque l’activitat d’aprenentatge està més lligada amb el concepte de Piaget, per les raons següents; a l’autor li interessa un model universal del desenvolupament cognitiu, a més a més els alumnes han...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac1 desenvolupament i aprenentatge en edat escolar
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge
  • Pac1 Desenvolupament I
  • Corrección PAC1 Desenvolupament i aprenentatge en edat escolar
  • Desenvolupament i aprenentatge surant l'edat escolar
  • Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar
  • Aprenentatge I Desenvolupament Motor
  • Desenvolupament i aprenentatge

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS