desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar PAC 1

Páginas: 3 (509 palabras) Publicado: 4 de septiembre de 2013
Grup m - p PAC1
Tot i que és complex resumir totes les aportacions del debat, aquest és un possible
compendi de les idees més destacades.
Un mestre seguidor de la teoria Piagetiana creurà en:- que el desenvolupament es basa en factors de naturalesa endògena i per tant
l’etapa evolutiva en què es trobi el nen serà la que marqui el seu nivell de
desenvolupament a cada edat.
- que lainteracció social té un paper secundari en el desenvolupament i per tant
les pràctiques educatives i les relacions socials no són les que determinen els
canvis en la persona, tot i que poden ajudar enla construcció d’estructures.
- que l’aplicació d’aquesta teoria dins l’aula suposa un aprenentatge molt autònom
i individual, a través de la interacció amb diferents objectes i situacionsdesencadenants de desequilibris, que serien les que ajudarien a incorporar nous
aprenentatges; i que tindria molt en compte els estadis per a poder assolir nous
esquemes cognitius.
Un mestre seguidor dela teoria Vigostkiana creurà en:
- que el desenvolupament apareix sempre en dos plans, primer en el pla social i
després en el psicològic. Això es tradueix en que qualsevol aprenentatge s’ha dedonar primer en la interacció d’una relació social –que l’autor anomena categoria
interpsicològica- i després en l’infant –la categoria intrapsicològica-.
- que basant-se en aquestes dues línies dedesenvolupament dels processos
psicològics, l’educació, les relacions socials i totes les pràctiques educatives són
indeslligables del procés d’adquisició d’aprenentatges.
- que l’aplicació d’aquestateoria dins l’aula es tradueix en un mestre canalitzador,
guia d’experiències per als infants, amb una visió molt social, on l’aprenentatge
sorgeix de la relació, la interacció i la comunicació,que és la base per adquirir
coneixements i incorporar-los als aprenentatges prèviament adquirits.
Aquestes dues teories, aparentment amb postures irreconciliables, tenen alhora força
punts en comú,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3
  • Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar
  • Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar: el cas de Genie durant l'edat escolar: Anàlisi de
  • Desenvolupament i aprenentatge surant l'edat escolar
  • Pac1 desenvolupament i aprenentatge en edat escolar
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge
  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • Pac 1 psicologia del desenvolupament

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS