Paleografia

Páginas: 7 (1662 palabras) Publicado: 19 de octubre de 2009
Pàg 192
-Miquel March ……………………… 2 ll. 6 s
Antoni Çabater pescador ……………… 2ll.
-Antoni Martí ¿???? ……………………… 2ll
-Joan Sobre ………. 3 ll
-Anthoni Alzima Ortola ………………… 2ll 6 s
Andreu Cases ……………….. 1ll. 6 s
Cristofol vinyes paga 1 ll 8 s……………………. 2 ll

41ll 6 s
193
Pescateria
-Jaume Rossell……………. 3ll
FFrancoy Bonastill.................. 3ll
* Johan Miró 5ll
-?Berthomeu conenuç...............IIIILL
- Bernat ponçoda ………………. 5ll
- Johan ponçoda son fill ………… 2 ll 6 s
- Anthony Gaçol ………… 1ll
- Pere Miro benedor de pex……………….. 2ll

1ll 5 s 6 d
* Johan Carcasses……………… 2ll
* ¿ Pere soler hostaler …………… 3ll
* Bernat Salom lalberch ………. 1ll
* Les pubilles den arnuff ….. 1ll
X Anthoni Jorda pescador ………. 1ll 6 s
Johan lo cisteller ………………… 1ll 6s
* Anthoni Cardo altrecisteller……. 1ll 6s
* ¿ Bernat penedés…………. 1ll
* - ¿ Johan penedés son fill …………… 1ll 6 s

14ll s d
195
Anthoni tallada sarter cuirates……………. 1ll
< G. asbrer çabater …………….. 1ll
* Johan gavalda sartes? ……… 1ll
* ? Johan calurt? ………….. 2l
* Dalmau cuirates çabater …………. 1ll
* ? Guillem ransich gendre den calurt………… 1ll 6s
Al carrer dels ferrers
< Jordi den redonelles……………….. 6 d
*Lo fill den Johan figuera……….. 4ll

XIII sous

196
En mianca? ……………… 1ll
Johan urnana ……….. 1ll
* Domingo sanxo Colteller ………… 1ll 6s
* Johan comir…. 2ll 6 s
Johan banastill? Albardaner? ………… 1ll 6s
< na bugarana e na maria sa filla…………. 1ll
* Guillem de soldevila ………….. 1ll 6s
Ffrancoy oler? ………. 1 ll 6 s
Anthoni tintorer …………… 1ll 6 s

13ll
207
-Ffrancesch redonelles …………… 1ll 6s
-na tosi?lla la bidua ……………. 6 d
March dalmau ……………… 1ll 6s
¿???????????????????????????????????????????
Johan ? ballester………………………. 2ll
* Francesch corts ……………… 1ll
* Guillem Català …………….. 3ll
* Johan Aranyola? …….. 2ll
* Berthomeu gispert …………. 2ll
13 ll 6d

Pàg 208
-Daniel soria……………………. 1ll
Na Ferrana ………………
Anthoni Dalmau corder ……………….. 1ll 6s
* Pere Buffagranyes? ………………. 2ll* Pere Anthoni Barber ………………. 2ll
* Madona ponça cordera i son fill ……………. 2ll
* Anthoni tallada corder …….. 4ll
* Berenguer? Busquet corder e son fill …………….. 2ll
* Guillem? Redonelles? ………………. 3ll

42 ll 6 s
-Anthoni belsa? ……………….. 1ll
Goncalbo del port? …………… 6d
Na ¿ nesa…………………… 6d
Al port
* Bernat ¿……….. 2ll
< pere? ……….6d
Johan fangurs?.................1ll
¿Lo mestre delterme

5ll 6 s

210
Los masos del terme de la ciutat
Na costanca mukker den Jaume figarola…………… 3ll
Bernat ¿ del mas den Fuster ………………..1ll
La muller den Berenguer mas e son ¿…………….. 2ll
Lo mas den ¿ que te en ¿ ……………………. 2ll
Lo mas den bernat ¿ sobre los moriys?.............. 3ll
Lo mas den Miramar que te en miquel march …………. 1ll
¿ plana e sos fills qui tenen los masos den Fuster e den vines?…………. 2ll

211
Terratenents del terme de Tarragona
En lorta de la pedrera
Primer te en pere marti de costanti 1 ort a la pedrera que son ¿ jornals extimat ¿ ….. 2LL
La muller den Ganil? De costanti per dos jornals dort extimats XVll………….. 2ll
Narboç? Hun ort que son tres jornals extimat XXll………… 2LL 6
Jacme ¿ hun ort que es dun jornal extimat 6 ll………….. 1ll

En lorta de Tarragona
Gabriel ¿ de costantite un ort que es qual que jornal extimat 5ll…………….1
En pinyol de costanti 1 ort que es quel? Jornal extimat 10ll……………. 1 6s

Pàg. 293
Item un lancol dels de dues teles de ¿???
Item un drap de paret vell de largant de dues mes en? Grogues ja usat.
Item un coxi de drap cap randat enmig ple de borra.
Item un alre coxi ple de borra ab la cuberta ¿??????
Item una mula??????
Item un altra¿??????????????
Item un ¿???????????????????

Pàg 261

Lo terme a la part de ponent al pont de riuclar a la part de ma Esquerra partex lo caminal lo terme seguint les carenes de les pedres ficades del marge endret del mas de la obra que es lo pug gros a la ma dreta trobaran una fita en serpen un cap de marge que i a al cap de la pleta que es del mas ricart prop lo mas den Rog e travesa de allí un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • paleografia
  • Paleografía
  • Paleografia
  • Paleografía
  • Paleografia
  • paleografia
  • Paleografia
  • Definiciones de paleografia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS