Persones i organitzacions (rrhh)

Páginas: 14 (3399 palabras) Publicado: 2 de marzo de 2012
Estudis d’Economia i Empresa Persones i Organitzacions Semestre 11-12/setembre 11

Nom i cognoms de l’estudiant

Prova d’avaluació continuada 5 (PAC5). Síntesi de l’assignatura

Guió de resposta Aquesta PAC consta de dos blocs amb diferents apartats en cada un d'ells. Està basada en la recerca, lectura i reflexió de dos articles disponibles a la xarxa.. Bloc 1. S’adjunta en un arxiul’article: Rodríguez Muñoz, A. i Sanz Vergel, A.I. (2011). “La felicidad en el trabajo”. Mente y cerebro, nº 50. pp. 42-49. Una vegada llegit, respon a les següents qüestions: 1.a) Què són les emocions positives? Molts autors han tractat de definir-les sense posar-se del tot d'acord. Malgrat les dificultats que comporta la seva definició pels seus components cognitius, afectius icomportamentals-fisiològics, definirem primer el concepte de d'emoció i després el de d'emoció positiva. Segons el diccionari de la R.A.E. una emoció és: "una alteració de l'ànim intensa i passatgera, agradable o penosa, que va acompanyada de certa commoció somàtica". No obstant això, el que sí hi ha és un cert consens pel que fa a alguna de les característiques que poden mostrar les emocions bàsiques (Fredrickson, 2001),Així, "es pot considerar que les emocions són tendències de resposta amb un gran valor adaptatiu, que tenen evidents manifestacions a nivell fisiològic, en l'expressió facial, l'experiència subjectiva, el processament de la informació, etc., que són intenses però breus en el temps i que sorgeixen davant l'avaluació d'algun esdeveniment antecedent." (Vecina, 2006). “Per a Seligman (2002), lesemocions positives poden centrar-se en el passat, el present i el futur. Són exemple d'emocions positives del passat la satisfacció, la complaença, la realització personal, l'orgull. Les emocions del present són, entre d'altres, l'alegria, l'èxtasi, la tranquil·litat, l'entusiasme, l'eufòria, el plaer, l'elevació i la fluïdesa. Finalment, són emocions positives del futur l'optimisme, l'esperança, la fei la confiança.” (Vecina, 2006). Resposta obtinguda de Vecina, M.L. (2006): "Emociones positivas". Papeles del psicólogo, núm. 1 vol. 27. Vist en: http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1280 [consultat el 3 d’octubre de 2011]. 1.b) Quins efectes té aquest tipus d'emocions sobre el treball? Analitzant l'article, podem trobar alguns efectes que les emocions positives tenen sobre eltreball, els treballadors o l'organització. Pel que fa als equips de treball, les emocions positives potencien els resultats positius i es contagien ràpidament, el que fa que els seus membres tinguin un major nombre de conductes de cooperació i major rendiment laboral de l'equip. Així mateix, la utilització de l'humor té efectes beneficiosos sobre la salut, en la comunicació i en la cohesió dels grups.També les emocions positives milloren la satisfacció dels empleats, la seva productivitat i la seva creativitat, i (segons Fredrickson, citat per Vecina, 2006, veure referència en pregunta 1.a) també ajuden a ampliar i desenvolupar habilitats i vincles socials, fins i tot l'adquisició de noves habilitats per a noves conductes. Finalment, també cal destacar que fomentar estats positius pot mitigaro reduir situacions negatives en les organitzacions.

1/5

PAC5. SÍNTESI DE L’ASSIGNATURA
1.c) Prenent com a referència la taula de les 10 claus per assolir la felicitat en el treball, analitza quin/s element/ s del comportament humà en l'organització (motivació, lideratge, etc.) Està/n implicat/s, en general, en aquesta llista de claus. A continuació, explica el/els element/s esmentat/sque sigui/n més important/s, per a cadascuna de les 10 claus, segons les diferents teories que siguin oportunes per a cadascuna d'elles, raonant el perquè de les teves eleccions de teories rellevants per entendre cada clau. Aquest és un exemple de com es podria respondre. La idea fonamental és que es trobi una relació entre les claus i algunes de les teories que s'han vist a l'aula. Encara que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • rrhh I
  • SOL PAC 3 PERSONES I ORGANITZACIONS
  • persona I
  • I. persona
  • RRHH
  • Gestion De Personas Rrhh
  • Función Personas o RRHH
  • Examen I Rrhh

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS