pet

Páginas: 5 (1023 palabras) Publicado: 15 de enero de 2016

4. Quines son les noves accions que aconsellaria vostè a realitzar a Michael Savonasac durant els pròxims quatre anys (1991-1995), per la implantació completa del seu “Projecte de Focalització de la Cadena Logística de SKF en Europa”. Descriviu per cadascuna de les accions proposades: la metodologia de treball, la forma d'organització, l'estructura necessària, els termes de negociació internai externa, i el temps necessari per a la seva implementació.

1) Reducció de nombre de referències:
SKF ha d’observar la competència (empreses japoneses) i reflexionar sobre perquè la competència amb menys referències estan competint amb ells al mercat (ja que les empreses japoneses tenen un numero de referències 5 vegades menor a SKF). SKF ha d’estudiar la competència i posar-se a treballar pertal d’unificar les referències i disminuir-ne el nombre, i intervindran des de enginyers de disseny i processos a responsables de finances i de ventes, estudiant les referències actuals (volums de ventes per referències, costos per referències, etc...) per decidir i dissenyar les millors opcions de cara el mercat comú. Per aquesta raó serà necessari posar d’acord els diversos departaments(màrqueting, ventes, finances, disseny(i+d), producció, ..) per que treballin tots a una per tal de reduir les referències. Per d’altra banda també s’ha de negocia amb els proveïdors, com s’abordarà aquest nou projecte ( menys referències, més quantitats repetides, menys cost, menys viatges, etc..)

2 ) Planificació integrada de les sis fabriques europees i nous sistemes d’informació:
Implementarem unsistema informàtic (ERP) de control de stocks, comandes i distribució per tal de tenir un major control de tot el sistema, per una millor gestió de les fabriques. Ja que una millor gestió ens conduirà a estalviar costos.
Serà necessari planificar estructuradament, detalladament i alienadament uns controls unificats per totes les 6 fabriques, capaços d’analitzar, controlar i identificar tot tipus deprocessos. Aquest sistema informàtic també ha d’incloure les parts externes a les fabriques, com els proveïdors o els clients (ventes, .. ). Això ens permetrà tenir un control absolut de la nostra cadena de subministrament, serem capaços de mesurar-ho tot. “El que no es pot mesurar no es pot millorar”
Per la implantació del sistema informàtic caldrà realitzar una inversió, ja que aquestaimplantació esta en mans de professionals dels sistemes informàtics, i requerirà un procés de formació als empleats que ho utilitzin. Aquests processos solen ser llargs ja que abans de posar-los en marxa ens hem d’assegurar que tot el sistema informàtic funciona a la perfecció i no hi ha cap tipus d’error, ja que desprès si hi ha errors informàtics tindrem problemes molt crítics.

3) Estratègia decompres europees:
Com que tindrem menys referències i menys numero de plantes de producció, però seguirem tenint un nivell semblant de volums de producció. A part de l’estalvi que obtindrem al comprar més quantitat de producte, es pot iniciar una estratègia de compres a nivell europeu, creant a nivell europeu un departament de compres on es realitzaran i es rebran les comandes per tots els centres deproducció, on estudiaran els millors preus, establiran aliances amb els proveïdors proposant que només en serveixin a nosaltres a canvi de certs avantatges. A nivell intern s’haurà d’unificar el departament de compres implementant una perfecte comunicació entre aquest punt i tots els centres de producció. A nivell extern, hem de saber vendre be als proveïdors aquest nou canvi d’unificació decompres, més volum, menys viatges, una millor previsió, etc...

4) Creació de plataformes de distribució:
Es el mateix concepte que el punt 3), però a la part contraria de la cadena, plataformes que reben el producte acabat, i que els distribueixen als clients. L’objectiu no es crear magatzems, sinó tenir una eina de distribució constant i eficaç. Aquests plataformes de distribució s’han de col·locar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • pete
  • peter
  • Petar
  • Petes
  • Petes
  • Peter
  • Peter
  • Petes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS