POSICIONAMIENTO DE UN PRODUCTO

Páginas: 7 (1588 palabras) Publicado: 19 de febrero de 2015
Per què triem exportar el iogurt a USA ?
Google Tendencies

Iogurt

Global
La tendència és a un major consum i increment del preu

El concurs de les empreses d'aliments en el mercat mundial i EUA
Grup Mi Gurt està en el lloc 12 en les empreses mundials de iogurts

24.33
23.95
4.98
2.87
2.76
1.83
1.68
1.45
1.39
0.92
14.23
18.27

Classificació de les empreses d'aliments enel mercat
mundial
(by Oxfam)

Top 10 de empreses de iogurt a USA

Anàlisi PEST: Descriure un marc de factors macro - ambientals

La situació interna – Fortaleses I debilitats
Fent avaluació per tal de desenvolupar una estratègia realista i assolible per iogurt Mi Gurt a USA

L'anàlisi estratègica DAFO - metes o objectius assolibles per ajustar
Informar dels passos posteriors a laplanificació per aconseguir l 'objectiu

??? Consultants
L'anàlisi estratègica DAFO - identificació de les
alternatives per a l'èxit futur

Elecció Estratègia: l'estratègia de desenvolupament de producte

Desenvolupament de producte: Llançarà un iogurt dissenyat per als nens.
• Baix cost de desenvolupament com el producte ja existeix a la cartera de Mi Gurt en un
altre país (España,França, Italia, Anglaterra,etc…)
• Una imatge de marca molt forta en el mercat dels nens en l'esport i el menjar sa (Copa Mi
Gurt Mundial per al nen, el 2013 a Wembley de Londres).
• Menys competència en comparació amb el del mercat adult.
• La consciència nacional sobre la importància d'una alimentació varien per als nens com a
mètode per lluitar contra l'obesitat.
• El bon enteniment de laimportància de calci i vitamina D per al creixement dels nens.
• Producte amb posibilitat de ser sense sucre per nens amb diabetis, amb les mateixes
caracteristiques alimenticies.
• Una molt bona manera d'educar els nens i la seva mare sobre la importància del iogurt a la
dieta saludable
 Centrar-se en la importància de la nutrició (per exemple, calci) per als nens.

Segmentació: Comsegmentar un mercat nens? - Iogurt per als nens
És difícil segmentar nens
El percentatge de nens que fan esport en les últimes 4 setmanes, per edat i sexe

5 a 10 anys
11 a 15 anys

% nens

% nenes

87.8

82.9

97

91.9

El percentatge de nens que necessiten calci i vitamina D per créixer

% nens

% nenes

5 a10 anys

100

100

11 a15 anys

100

100

Segmentació:Com segmentar un mercat nens? - Iogurt per als nens
La solució: el comportament familiar (amb un enfocament en la mare)!

Grup 1: manca de temps, diners i coneixement
Grup 2: manca de coneixements i habilitats parentals per
millorar l'estil de vida de la seva família
Grup 3: rics, les famílies amb sobrepès que gaudeixen de
aliments poc saludables
Grup 4: Vida saludable
Grup 5: forteshabilitats parentals, però necessiten fer
canvis
Grup 6: molt exercici, però també molts aliments dolents

??? Consultants
Segmentació: Com segmentar un mercat de nens? - Iogurt per als nens
Més detalls en el nostre grup principal.

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Dieta familiar

Fort interes en una
dieta sana

Control parental fort
però la dieta rica en
aliments rics en
energia igrandària
de la porció en un
problema.

Menjar motivat pel
gust, la dieta inclou
tant aliments
saludables com no
saludables.

Activitat Física

Família activa tot i
que creuen que els
nens no confien em
fer exercici.

Saben que han de
fer més: temps,
diners, auto
confiança en si
mateix ho
consideren com a
barreres

Els nivells
d’activitats son
elevats.

Clase Social

ABC1

C2

Intenció de canvi

Baixa intenció de
canviar, però ja
porta un estil de
vida saludable.

Baixa intenció de
dieta, però intenció
significativa al canvi
en l'activitat física.

Més alta entre els
grups per a la dieta
i l'activitat física.

Font: TNS Obesity Consumer Segmentation Research

Objectiu “Diferenciació”: Enfocament en els segments més prometedors!
Objectiu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • posicionamiento de productos
  • Posicionamiento de un producto
  • Posicionamiento De Un Producto
  • Posicionamiento De Su Producto
  • POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
  • Posicionamiento de un producto
  • Posicion de un producto
  • posicionamiento de productos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS