Pràctica física

Páginas: 6 (1499 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
Índex:

* Objectius de la pràctica

* Fonament teòric

* Material i disposició

* Procediment/realització

* Valors, càlculs, gràfics obtinguts...

* Qüestions a respondre

* Conclusió o crítica de la pràctica

* Bibliografia

Objectius de la pràctica:

Els principals objectiu de la pràctica realitzada sobre el Moviment Rectilini Uniformement Acceleratsón els següents:

* Iniciar-se en l’estudi i utilització del programa “Centro de Control VTT” per captació de dades i posterior tractament.

* Analitzar les dades recollides a la pràctica per deduir les equacions de posició, velocitat i acceleració en funció del temps en un m.r.u.a.

* Dibuixar les gràfiques velocitat-temps i posició-temps i fer-ne l’estudi adient.

Fonamentteòric:

En aquesta pràctica, es tracta d’estudiar el m.r.u.a d’un mòbil impulsat per una força constant en el que la seva velocitat augmenta progressivament. L’acceleració és constant.

L’equació que ens dóna la posició (x) en funció del temps (t) és:

La seva gràfica és una paràbola
La seva gràfica és una paràbola

On x0 és la posició inicial, v0 és la velocitat inicial i a correspon al’acceleració del moviment.
La gràfica és una recta.
La gràfica és una recta.

L’equació velocitat (v) en funció del temps és:

Esquema de
les fórmules

Aïllant el temps t en la segona equació i substituint-la en la tercera, relacionem la velocitat (v) amb el desplaçament (x-x0) :

Material i disposició:

Per a realitzar la Pràctica 1 necessitarem aquest material:

* Laboratori* Consola VTT

* Programa “Centro de control VTT”

* 2 Captadors Chronociné amb barrera fotoelèctrica

* Carril cinemàtic

* Carret amb ganxets

* Politja

* 2 peses de 10g

* Portapeses

* Fil inextensible

* Regle graduat

Procediment o Realització de la pràctica:

Muntatge:

1- S’ha de realitzar el muntatge del carril per el qual elcarret anirà. El carret s’ha d’enganxar amb el portapeses passant el fil per la politja.
2- S’han d’instal·lar les dues barreres fotoelèctriques, una al principi del carril (punt d’inici) connectada a l’entrada Y1 de la consola i l’altra a 10cm de la primera connectada a l’entrada Y2.
3- Les alimentacions dels mòduls s’han de fer en cadena. L’alimentació es connecta al mòdul de la dreta i laclavilla d’aquest es porta al mòdul de l’esquerra i d’aquesta al connector de la consola.

La durada de la pràctica era aproximadament 2 hores, depenent del ritme de cadascú. Vam trobar el material muntat, només havíem de connectar la consola a l’ordinador, una vegada havent recollit les dades.

Ajustament del sistema:

* Hem de comprovar que al deixar anar el carret es posa en movimentsense dificultat, que no hi ha cap resistència al camí.
* S’ha de connectar la consola. Ha de sortir en pantalla el mode Multímetre.
* Abans de res comprovar que la consola detecta correctament els dos sensors de la barrera.

Registre de dades:

La presa de dades s’haurà de fer tants cops com punts es vulguin enregistrar. Per això, una barrera haurà de romandre sempre en el mateix llocen tots els assaigs i la segona haurà d’anar-se desplaçant a la distància adient. Amb el programa Meca VTT s’acumularan les mesures en memòria en un sol fitxer per ser tractades posteriorment. Els captadors enregistren el temps de pas i la velocitat instantània dels mòbils i el programa Meca en calcula l’acceleració a partir de les dades.

* Executem el programa. Per això, pressioneu F1 iescolliu l’opció corresponent Meca (Ok)
* Pressionem la tecla Mem.
* Situeu:
* Captador 1: Inicio (Ok)
* Captador 2: 0.100 m del primer
* Pressioneu Mem.

* Situeu el carret justament abans de la primera barrera. Per iniciar la presa de dades deixeu anar el carret.
* Per continuar la presa de dades:

1- Premeu Mem. Recupereu el carret i poseu-lo al principi del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica fisica
  • Practica De Fisica
  • Practica de física
  • PRACTICA FISICA
  • Practica de Fisica
  • Practicas de fisica
  • Practica Física
  • Practica Fisica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS