practica 2

Páginas: 4 (787 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2013
Tria alguns dels indicadors principals de la cultura política (interès per la política, eficàcia política externa i interna, confiança en les institucions, satisfacció amb la democràcia...) ianalitza la seva evolució amb les dades més recents. Quins factors dels viscuts en els darrers anys creus que expliquen aquesta evolució?
Pel que fa a la evolució de la ineficàcia política a Catalunya, esprodueixen oscil·lacions en el període de 17 anys a examinar. No obstant puja fins al 83% l’ any 2002. En el cas de la ineficàcia política interna, comentarem que a Catalunya, puja en gran mesura desde l’ any 1980 fins l’ any 1995 en el últims anys comença una davallada important que finalitzarà en el 66% a l’ any 2002. En el cas de l’ interès en la política en general a Catalunya, es situaentre el 20 i el 30%. En aquest cas podem comentar que l’ interès per la política en l’ àmbit català és excessivament baix.
Pel que fa al recolzament del sistema democràtic a Catalunya, bona part delsentrevistats es situen amb sensacions optimistes, encara que també es produeixen fortes oscil·lacions a lo llarg dels 17 anys analitzats, finalment però arribarà el recolzament en favor de la democràciafins al 87% l’ any 2002. Pel que fa a la satisfacció envers el funcionament de la democràcia a Catalunya comentarem què, es mostren nombroses oscil·lacions a lo llarg dels anys com passa amb el casdel recolzament a la democràcia. No obstant, les dades son positives ja que fluctuen entre el 50 i el 70%.
En el cas de la confiança en les institucions polítiques, la confiança dipositada en elgovern en el cas espanyol, fluctua entre el 30 i el 45% acabant l’ any 2002 al 34%. En el cas de la confiança als partits polítics el resultat es plenament negatiu un es produeix una davallada important,a partir de l’ any 1996 fins el 2002 on acaba amb un percentatge del 18%. La confiança al Parlament/ Congrés, comença amb direcció descendent i passa d’ aquesta manera fins l’ últim any determinat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica 2
  • practica 2
  • practica 2
  • Practica 2
  • Practica 2
  • Practica 2
  • Practica 2
  • Practica 2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS