Primeres Avantguardes

Páginas: 7 (1549 palabras) Publicado: 7 de junio de 2012
4.
Collage:
Tècnica artística que consisteix a ajuntar diferents fragments de diferents materials en un suport; enganxar-ho, a fi de crear un dibuix, contorn, etc. Molt utilitzat durant el s. XV en estils com el cubisme.
Automatisme:
Tècnica artística que consisteix en dibuixar maquinalment sense pensar, evitant la intervenció de la voluntat. És caracteritza per la producció espontània iinvoluntària d’impressions, idees, records...
Simultaneisme:
Representació en un mateix pla de diferents fases successives de moviment o diferents punts de vista d’un mateix objecte. És característic del cubisme i del futurisme.
Ready-made:
Obra que disposa objectes quotidians de manera arbitrària fora del seu context amb la voluntat de sorprendre.
Fauvisme:
Moviment pictòric francès que duràdel 1905 a 1908. Aquest nom va esser donat pel crític d’art Louis Vanxcelles , que definí les criatures de Matisse com feres (fauves en francès).
El Fauvisme és una anàlisi impressionista de la llum i del color. Els pintor construeixen l’obra com una síntesi de la interpretació del món real i del seu món interior. S’utilitzen colors arbitraris.
Podem dividir els artistes fauvistes en tres grups:els deixebles de Gustave Moreau, Matisse, Marquet, Laprode i Biette; el grup de Chalton, A.Dreain, M, Vlaminck; i el grup de l’Havre, , A. Dufy, G. Braque, O.Friesz. A part d’aquest, trobam quatre autors que no es troben dins el grup estrictament fauve. Aquests són K. Van Dongen, G. Roualt, L. Voltat i E. Manguïn.
Tots aquest autors evolucionaren cap a altre camins. Dofy i Matisse foren els mésfidels al fauvisme.
Organicisme:
Tendència arquitectònica del s.XX propugnada per Frank Lloyd Wright i Alvar Aalto. Defensa una arquitectura que assimila les formes d’un organisme natural. Pretén la fusió dels edificis en un tot orgànic que s’integri a la la natura. Cal destacar el cup R. De Barcelona que realitzà moltes obres a Espanya als anys 80.
Cubisme:
Tendència sobretot pictòrica,encara que també s’aplica a l’escultura amb Picasso, Lipchitz i Archipenko, que trenca amb la representació anterior dels objectes.. Aquest moviment pretén fragmentar geomètricament l’espai configurar la figura en plans interrelacionats. Així s’aconsegueix la visió de l’objecte des de múltiples punts de vista i es fa desaparèixer el punt de vista
La temàtica és molt variada, hi ha retrats, objectesquotidians com fruites, pipes, partitures musical, guitarres, tassons...
Els autors més estacats són Picassi, G, Braque, Juan Gris i Pablo Gazallo.
Podem distingir dues etapes. La primera és l’analítica, iniciada el 1907 amb Les senyoretes del carrer d’Abinyó. Aquesta etapa es caracteritza per l’ús de colors càlids i tonalitats fredes. L’etapa finalitza el 1911 quan s’inicia la sintètica, en laque apareix el collage.
El cubisme rep influència de Paul Cózame i de les cultures primitives.
Surrealisme:
A partir de la dècada del 1920 es creà un art que recollia la Pintura metafísica i hi va afegir el concepte d’automatisme.
El tret de sortida va ser el Primer Manifest Surrealista, escrit per Anehé Breton i publicat el 1924. S’hi poden reconèixer dues corrents, l’automatista, on l’artistareprodueix símbols srgits de l’inconscient i de l’atzar, representats de manera ràpida i fluida. Els principals representants varen ser André Nassar, i Joan Miró.
L’altre corrent va ser l’oníric, on l’artista recrea associacions estranyes i inquietants sorgides dels somnis. Els principal autors varen ser Salvador Dalí i René Mogritte.
Un altre pintos va ser Marx Erust. Els escultors AlbertoGiacanettio, Jan Arp i Henzy Moore també són importants.
*Va rebre gran influència del pensament i teoria Freudià.
Dadaisme:
El dadaisme va néixer el 1916 al cabaret Vollatrie a Zuric, lloc de trobada de joves que fugien de la guerra, entre els quals hi havia Tristan Tzara, principal personatge del moviment.
El seu nom sorgeix de l’atzar en obrir un diccionari i l’aparició de la paraula “dada”,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Primeres Avantguardes HDA
  • Les avantguardes
  • Avantguardes
  • avantguardes 1
  • Practica avantguardes
  • Segones Avantguardes
  • Els avantguardes
  • Avantguardes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS