problemas que preocupan a los españoles

Páginas: 7 (1645 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
TEMES QUE PREOCUPEN ALS ESPANYOLS

ATUR:
Ens preocupa perquè a causa de la crisis moltes empreses han es veuen obligades a tancar o a reduir personal i provoca que a dia d’avui la major part de la població està en atur, i no reben les atribucions necessàries per mantenir les seves necessitats bàsiques i provoca un gran malestar social, ens preocupa també que a causa d’això hem de pagar mesimpostor per poder mantenir amb aquesta gran part dels ciutadans que estan en atur.
Primerament augmentar el salari base, perquè està actualment a 645 i no es proporcional als preus dels productes basics, per tant si els sous fossin mes alts la població podria fer-se càrrec dels pagaments essencials i a mes a mes podria consumir per el benefici propi i augmentaria la productivitat i les empresess’enriquirien mes i també podrien fer-se càrrec de tots els assalariats.

SEGURETAT CIUTADANA:
A causa de la mala situació econòmica que estem vivint, esta augmentant el nombre de robatoris i violència a la nostra societat, molts fan aquets actes delictius perquè no tenen ni per tan sols menjar ni vestir-se i es veuen obligats a robar, ens preocupa que la policia no pugui aturar tota aquestadelinqüència i cada cop estiguem menys tranquils a la nostra pròpia casa i mes al carrer.
Millorar la distribució de les ajudes socials, perquè la gent que es troba al límit per poder fer tota mena de actes delictius rebi la suficient ajuda econòmica per poder subsistir cobrin les seves necessitats mes bàsiques per tal de que hi hagi mes seguretat al carrer, i també per altra banda que els agentsque s’encarreguen de la nostra seguretat se’ls hi demani una millor formació.

SANITAT:
La sanitat esta sofrint moltes retallades, s’estan veien obligats a acomiadar personal , i gent que esta realment formada s’està quedant en atur, ens preocupa perquè la sanitat publica no sigui lo bastant qualificada o no pugui cobrir les urgències de la població i cada cop i haurà mes gent que opti perutilitzar la sanitat privada.
Els ciutadans hem de ser conscients de que la sanitat ha de ser utilitzada en casos realment necessaris i no utilitzar els hospitals com a primera opció si la situació no es suficientment greu i recórrer abans al centres de atenció primària(CAP) perquè sinó es pot dur a terme el col·lapse als hospitals i no es poden fer càrrec adequadament dels casos que realment hoprecisen, per altra banda el govern actual també ha de ser conscient de que no es poden fer retallades als serveis de salut publica, ja que es la nostra salut la que esta en joc.

VIVENDA:
Avui en dia, ens preocupa perquè molta gent no es pot fer càrrec de la seva hipoteca, ja que el seu preu en molts casos es excessiu i no es proporcional amb els salaris dels treballadors, molta gent ha dedeixar de pagar aquesta hipoteca abans que la llum , el gas o altres necessitats que veuen mes primordials, a causa d’això el banc amb el cas que deguin un nombre elevat de pagaments , pren la decisió de desajustar a les famílies de la seva llar, perquè no es fan càrrec de la hipoteca. Per una altra part a dia d’avui la compra i venda de vivendes esta bastant parada i gent que potser tenia la idea decanviar de vivenda no ho pot fer.
S’hauria de igualar el preu de la vivenda al preu del cost que realment val, i que les entitats bancàries apliquen interessos no tan abusius, si veuen realment que no paguen perquè no ho poden fer i no per voluntat pròpia. I ficar facilitat en el cas que les família temporalment estan vivint una mala situació però que mai han degut diners.


CORRUPCIÓ IFRAU:
Ens preocupa perquè molta part dels alts càrrecs en general, quant arriba amb aquest estatus social i econòmic, es creen necessitats que realment no son necessàries i per tal de cobrir-les com es troben en una posició amb facilitat de manipular diners , s’apropien indegudament del capital que al fi hi a la cap son dels ciutadans i les conseqüències les paguem entre tots, i moltes vegades es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ¿Qué Nos Preocupa A Los Españoles?
  • El suicidio de jovenes, como un problema preocupante
  • La Ortografía Del Español Y Sus Problemas
  • Momento Y Problemas Del Cine Español
  • Problemas comunes en adolescentes españoles
  • LA ADOLESCENCIA. PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES
  • problemas que preocupan de la educación actual
  • No Le Preocupa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS