Professor

Páginas: 4 (986 palabras) Publicado: 1 de marzo de 2013
El TDAH o trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivi¬tat és un trastorn neurobiològic que condiciona que els nens que el pateixen tinguin dificultats per a aprendre a controlar la seva conducta.Les principals manifestacions del TDAH són:

 Hiperactivitat. El nen amb hiperactivitat es mou en excés o de manera inapropiada. Acostuma, a parlar molt.
 Impulsivitat. El nen actua sensepensar. La impul¬sivitat el porta, per exemple, a interrompre les con¬verses deIs altres perquè li costa esperar el seu torn
 Dèficit o manca d'atenció. El nen es distreu fàcilment. Té dificultat per aconcentrar-se i acabar les feines, especialment quan aquestes requereixen una atenció mantinguda. Acostumen a ser nens que perden o obli¬den de manera habitual objectes i solen tenir problemes perorganitzar-se.

Quina n'és la causa?

El TDAH té un origen bio¬lògic. És un error pensar que la causa és que els pares o els mestres no eduquen bé. Les manifestacions del TDAH es produeixen per un malfuncio¬nament del cervell.

Quines són les conductes que podem trobar a l’escola?

 Crida a classe; fa comentaris inadequats com per exemple insultar als companys.
 No pot estar-se quiet: jugaamb les mans, amb els peus, ho toca tot. Sovint està fora del seu lloc
 Li costa controlar-se en els canvis d'activitat: canvi de classe, anar al pati...
 Li costa esperar el torn en qualsevolactivitat i per a donar la seva opinió a classe.
 Reacciona desproporcionadament quan es fiquen amb el!.
 És lent per a copiar les tasques, la informació de la pissarra.
 Es deixa els llibres quenecessita per a fer els deures a l’institut, els treballs per a lliurar a casa, no apunta o apunta malament a I'agenda.
 No dóna els encàrrecs de l’institut als seus pares ni els lliura les cartesde l’institut.
 Li costa molt posar-se a treballar i estar treballant una estona sense interrupcions.
 Esclata amb molta facilitat i sol estar sempre enmig deIs conflictes encara que no sempre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • professor
  • Professor
  • professora
  • El professor
  • Professora
  • professor
  • Professor
  • Professora

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS