Prop

Páginas: 5 (1150 palabras) Publicado: 4 de marzo de 2013
| | |
| TERMOLOGIARI BURUZKO PROBLEMAK | |

TERMOMETROAK

1- (ad 1) Europar termometro batek 35ºC eta 42ºC markatzen du. Zenbat ºF izango litzateke?

2-(ad 2) Tenperatura hauek, ordenatu handienetatik txikienetara : 300ºK 18ºC 68ºF

3- (ad 3) Zenbat ºC eta ºK dira 0ºF?

4- (29) Transformatu ºC-tara 358ºK eta 127ºF

KALORIMETRIA ETA OREKA TERMIKOA

5- (ad 1) Ontzi batean 100gr Hg 350ºC-tik 100ºC-tara hozten dira. Kalkulatu askatu den beroa. CeHg= 0,03 cal/grºC.

6- (ad 2) Nahasten dira 100 gr H2O 20ºC-tan, 70ºC-tan dagoen 300 gr alkoholarekin. Kalkulatu nahasketaren tenperatura orekatuta jakinda CeH2O= 1 cal/grºC eta Ce-ol= 0,55 cal/grºC direla.

7- (ad 3) Urmael baten edukiera 2.106 litro da. Zer bero kantitatea jouletan ematen dio urak atmosferari,tenperatura jeisten bada 8ºC?

8- (2) 10 kg-ko burdin zati bat ateratzen da labe batetik 900ºC-tan. Zein izango da bere tenperatura 880 kcal askatu ondoren?. CeFe= 0,11 cal/grºC.

9- (3) 40 gr Al berotzen dira 100ºC lortu arte eta berehala 20ºC tenperatura 150cc ur daukan kalorimetro baten barruan sartzen da. Jakinda tenperatura orekatuta 24,4ºC dela eta kalorimetroak hartutako beroa gutxietsiztenbada, kalkulatu aluminioaren bero espezifikoa.

10- (4) 90 gr zilarra berotzen dira labe baten tenperatura lortu arte eta jarraian 100 gr kobrezkoa den kalorimetro batean sartzen da. Kalorimetro barruan 160 gr ur 22ºC-tan dago. Tenperatura orekatuta 36ºC baldin bada, kalkulatu labearen tenperatura. CeCu = 0,09 cal/grºC eta CeAg = 0,06 cal/grºC.

11- (24) 30 gr beruna zati bat berotzen daberogailu batean ,bere tenperatura hartzen. Jarraian 150 gr letoizko kalorimetro batean sartzen da. Kalorimetro barruan 200 cc ur 20ºC-tan dago. Tenperatura orekatuta 22ºC baldin bada, zein izango da berogailuaren tenperatura?. CePb = 0,03 cal/grºC eta Celetoi = 0,1 cal/grºC.

12- (25) Metalezko xafla baten gainean landare-ikatz jartzen da eta 15ºC hoztean, 4 kcal ematen dio xaflari. Kalkulatu zenbatikatz dagoen. Celandare-ikatz = 0,19 cal/grºC .

13- (39) Ze bero kantitatea da beharrezkoa 2 litro ur 20ºC-tan irakinarazteko? (emaitza Kjouletan).

14- (31) 300 gr-ko masa duen brontzezko zati bat 20ºC igotzeko bere tenperatura, beharrezkoa da ematea 550 cal. Zein da Cebrontze?.

15- (32) Olio eta ur bi masa berdinak 50ºC eta 40ºC-tan daude hurrenez hurren. Kalkulatu tenperatuta orekatuta.Ceolioa = 0,47 cal/grºC.

16- (33) 100 gr beruna 97ºC-tan kalorimetro barruan sartzen dira. Kalorimetro barruan 200cc ur 8ºC-tan dago eta lortzen den tenperatura orekatuta 9,4ºC da. Zein da CePb?

17- (34) Ontzi baten barruan ura dago eta 10ºC hoztean , 30 kcal askatzen dira. Zenbat litro ur daude?

18- (35) 200 gr kuartzo berotzen da berogailu batean eta bere tenperatura 30ºC igotzen da.Kalkulatu hartutako beroa , jakinik Cekuartzo = 0,19 cal/grºC dela. (emaitza jouletan)

19- (36) 3 kgr brontze 350ºC-tan berotzen dira. Zein izango da bere tenperatura 35 kcal askatuz gero? Cebrontze = 0,09 cal/grºC.

20- (37) 60 gr metal 100ºC-tan sartzen dira 178 cc ur 19ºC-tan. Termometroa orekatzen bada 22ºC-tan, kalkulatu metal horren Ce.

EGOERA ALDAKETAK

21- (ad 1) Kalkulatuzenbat bero eman behar zaion 8 gr izotzi -10ºC-tan,ur lurrin 100ºC-tan bihurtzeko.

22- (ad 2) Zenbat bero eman behar zaio 24 gr izotzari -3ºC-tan , ur bapore 120ºC-tara pasatzeko?

23- (17) Kalkulatu askatzen den bero kantitatea, 150 cc ur 30ºC-tik izotz -5ºC-tara pasatzean.

24- (18) 250 gr ur 50ºC-tan dagoen ontzi batean , -10ºC-tan 2,5 gr-ko masa duen izotz zati bat sartzen da. Kalkulatuamaierako tenperatura.

25- (19) 2 l ur 40ºC-tan duen ontzi batera , 250 gr izotz -2ºC-tan botatzen dira. Zein da nahasketaren tenperatura?.

26- (20) 40ºC-tan dagoen ur kantitate bati, 100 gr izotz 0ºC-tan gehitzen zaio, eta ikusten da nahasketaren tenperatura 10ºC txikiago dela, hasierako ura baino. Kalkulatu hasieran zegoen ur kantitatea?.

27- (21) Kalkulatu zenbat ur lurrin 100ºC-tan...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PROP
  • las prop
  • prop
  • proper
  • Prope
  • prop
  • Prope
  • propo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS