Psicología social

Páginas: 6 (1281 palabras) Publicado: 13 de mayo de 2011
influència social

Presentació
Enunciat: descripció de la pràctica a realitzar
Material
Objectius d’aprenentatge de la Unitat 4
Criteris d’avaluació
Format de lliurament
Indicadors de l’assoliment dels objectius i per tant de les competències
Dates importants

Presentació
En aquest moment del curs, amb tot el què hem llegit i el què hem treballat, sembla què ja sabem que elsprocessos psicològics -habitualment considerats bàsics, biològics o individuals- són creats socialment i cultural, a més, d’estar travessats per unes relacions de poder. Això és important per tal de comprendre l'organització de la nostra societat i, malauradament, algunes de les seves injustícies.
La PAC 4 avalua el mòdul 5 “Influència, conformitat i obediència. Les paradoxes de l’individu social”, pertant ens trobem davant de l’última PAC i últim mòdul. Com veurem al llarg del mòdul, les explicacions sobre la influència oscil·len entre una explicació psicològica, és a dir, pensar la influència com una interacció entre persones amb característiques especials o trets de personalitat (l'influenciador i l'influenciable). I entre una explicació social, és a dir, la influència és un procés que esprodueix en una situació amb característiques concretes, independentment de les característiques de les persones presents.
Els processos a partir dels quals estudiarem les diferents modalitats d'influència social en aquesta PAC4 són:
La normalització: La creació de normes socials.
La percepció: La captació i interpretació d'informació.
La conformitat: La submissió de l'individu a la majoria.La innovació: La modificació de les accions i els discursos de la majoria per part d'una minoria.
L’obediència: L'acceptació d'ordres que provenen d'altres persones.
La temàtica d’aquesta última PAC intenta referir-se a aquests processos, normalment relacionats amb els canvis socials. D’aquesta forma, podrem explicar la capacitat d’alguns col·lectius per a provocar alternatives. Col·lectiusartífex de canvis d’actituds, d’opinió i també de comportament. Col·lectius com el moviment okupa, protagonista de la PAC4, que podrem explicar mitjançant eines teòriques i conceptuals treballades tant en el mòdul 5 com en tota l’assignatura.
Enunciat de la PAC
Per tal d’estudiar, comprendre i reflexionar sobre les diferents teories, proposem llegir l’article: “El Movimiento de Okupaciones:Contracultura Urbana y Dinámicas Alter-Globalización” de Miguel Martínez López. Posant com a exemple el moviment Okupa juntament amb l’ús i aplicació de les eines conceptuals de l’assignatura, volem que reflexioneu entorn les següents qüestions:
Imagina que et trobes amb un amic/ga i et diu que pertany al moviment Okupa. Des de la psicologia social, com li explicaries amb les teves paraules laformació de les normes implícites i explícites per un okupa? (realitzeu una explicació/reflexió sobre la formació de les normes, no un resum dels apunts).
Posa un exemple de norma implícita i explicita present en el text “El Movimiento de Okupaciones: Contracultura Urbana y Dinámicas Alter-Globalización”.
Com pots explicar el fenòmens de influència minoritària i de influència majoritària a partirdel moviment okupa?
A partir de la teoria de l'obediència a l’autoritat i, concretament, les relacions de poder, reflexiona entorn el tipus de relació que estableix el moviment Okupa i les accions del govern. Quins mecanismes de resistència posa en acció el govern davant el moviment okupa?
En el mòdul “Influència, conformitat i obediència. Les paradoxes de l’individu social” hi ha uncomentari de Michel Foucault on apunta: “la disciplina imposada en les escoles (...) no té com a efecte la interiorització de normes sinó la constitució de cossos dòcils i útils...”. Reflexiona aquesta afirmació tenint present la presencia de col·lectius, com el del moviment Okupa. Per aquest punt és fundamental que integris els conceptes treballats en els mòduls anteriors. Utilitza tots els conceptes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicologia Y Psicologia Social
  • psicología de la educación : psicologia social
  • Diferencias entre Psicología y Psicología Social
  • La psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicología Social
  • Psicología Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS