PSICOLOGIA del aprendizaje

Páginas: 12 (2979 palabras) Publicado: 20 de marzo de 2014
Psicologia de l’Aprenentatge
1- L’aprenentatge i l’estudi de la conducta
a. Definició d’Aprenentatge
b. Distinció entre Aprenentatge i altres causes de canvi en
la conducta
c. L’ètica de la investigació de la conducta

2Introducció
l’aprenentatge

històrica

i

models

teòrics

de

a. Orígens històrics
b. El model tradicional de laprenentatge
c. Tendències recents enaprenentatge

a. Definició d’Aprenentatge
 “ Podem definir l’aprenentatge com un canvi en la probabilitat de la
resposta, encara que hem també d’especificar les condicions en
les que es produeix” (Skinner, 1950).
 “L’aprenentage és aquell procés que es manifesta a través de canvis
adaptatius de la conducta individual com a resultat de
l’experiència” (Thorpe, 1956).
 “... per aprenentatges’enten un canvi més o menys permanent de la
conducta, que ocorre com a resultat de la pràctica” (Kimble, 1961).
 “ L’aprenentatge és un canvi durader en els mecanismes de
conducta, resultat de l’experiència amb els esdeveniments
ambientals” (Domjan i Burkhard, 1999).

Aprenentatge

adquisició d’una conducta nova.

No obstant
Aprendre a contindre Rs és tan important com aprendre a
donarrespostes

“l’aprenentatge és un canvi durader en els mecanismes de conducta,
resultat de l’experiència amb els esdeveniments ambientals”.

Actuació

accions d’un organisme en un moment concret.

oportunitat, motivació i capacitats sensorials i motores, aprenentatge.
La conducta d’un organisme (la seua actuació) s’usa per a proporcionar
proves de que existeix aprenentatge.

b. Distincióentre Aprenentatge i altres causes de canvi en la
conducta
 Els canvis no són sempre permanents: noves experiències, oblit
 Els canvis poden deure’s a altres processos distints de l’aprenentatge:
-Motivació,
-Fatiga,
-Drogues
-(estats transitoris)

Desenvolupament
maduratiu

Processos
instintius

Factors que incideixen en l’aprenentatge
1.

Herència.

2.

Maduració (Procéspel qual es despleguen patrons de conducta
biològicament predeterminats, seguint més o menys un programa)

3.

Pràctica.

4.

Motivació.

5.

Transferència.

c. L’ètica de la investigació de la conducta
L’us d’animals en les investigacions sobre aprenentatge:


És més fàcil establir relacions causals perquè el comportament animal
és menys variable.És més fàcil elcontrol de la situació experimental.Permet conèixer causes de desordes
procediments impracticables en humans.No hi ha que preocupar-se del cumpliment de les característiques de
l’experiment (desitjabilitat social).

conductuals

a

través

de

La realització d’estudis amb humans:
Els principis ètics de l’APA determinen què tipus de investigació pode
realitzar-sePsicologia de l’Aprenentatge
2- Introducció històrica i models teòrics
de l’aprenentatge
a. Orígens històrics
b. El model tradicional de l’aprenentatge
c. Tendències recents en aprenentatge

a. Orígens històrics
Psicologia  importància dels instints en l’activitat humana
* FUNCIONALISME:

Orígens instintius
Funció adaptativa de la conducta

Mecanismes que controlen la conducta:

J.DEWEY (1886): La
forma de la
supervivència humana
difereix de la dels
animals inferiors.

W. JAMES (1890): Els
instints motiven de la
mateixa forma la
conducta de l’H. i la
dels animals.

a. Orígens històrics
Crítiques al concepte d’instint:
1- Antropólegs: varietat de valors, creències i comportaments
existents entre les diferents cultures.
2- Watson i Morgan (1917): solsexisteixen tres R emocionals
innates: por, ràbia i amor
3- Bernard (1924): va identificar milers d’instints  debilitat
teories d’instints.

1920  força en el procés d’aprenentatge.
Experiència  principal determinant del comportament.

Conductistes

a. Orígens històrics
* CONDUCTISME:

Paper de l’experiència en el control de la
conducta.

Influències sobre l’enfocament conductista:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE
  • Psicologia del aprendizaje
  • Psicologia Del Aprendizaje
  • Psicología Del Aprendizaje
  • Psicologia del aprendizaje
  • Psicologia del aprendizaje
  • Psicología (Aprendizaje)
  • psicologia del aprendizaje

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS