psicologia del lenguaje

Páginas: 3 (671 palabras) Publicado: 20 de diciembre de 2014
Part 1: Psicologia del llenguatge: conceptes bàsics.
Pregunta 1A
La teoria lingüística queda relacionada a la teoria psicològica en el moment en què no només tenim present l’estructura, és a dir,la gramàtica d’una llengua, sinó que a més a més tenim present l’inconscient, les representacions mentals (per a caracteritzar el coneixement sintàctic) i el coneixement lingüístic dels parlants i/ooients d’aquesta llengua.
Pregunta 1B
Aquest fragment ens transmet el desinterès que present la teoria de Chomsky per les dades “d’actuació”. Aquestes dades s’expliquen a través d’un model puramentpsicològic que té en compte, per exemple, factors atencionals o memorístics en el funcionament del llenguatge, a l’hora de produir o comprendre oracions. Així doncs, Chomsky només s’interessa pelconeixement (lingüístic) idealitzat, “competència”, que ha de tenir tot individu representat en la seva ment/cervell per a comprendre o produir les possibles oracions d’una determinada llengua.Pregunta 2
Encara que no siguem conscients de què emmagatzemem les paraules per categories gramaticals (noms, verbs, etc.), utilitzem i recuperem aquesta informació a l’hora d’entendre o formar una oraciógramatical. Així doncs, si emmagatzemem informació per categories llavors oblidarem per categories com en el cas dels pacients afàsics.
Pregunta 3
Primerament hem de calcular els nivellsd’activació de les neurones 3 i .4 per a poder arribar a l’activació final de la neurona 5.
Calculem doncs el netinput de la neurona 3: net3= 1*0.5+0*0.5= 0.5
Apliquem f(a3)= 2*net3= 2*0.5=1. L’activació de laneurona 3 és 1.
Seguidament, calculem el netinput de la neurona 4: net4= 1*1+0*1= 1
Apliquem f(a4)= 2*net4=2*1=2. L’activació de la neurona 4 és 2.
Sabent l’activació de les neurones 3 i 4,calculem el netinput per a la neurona 5: net5= 1*0.4+2*0.3=1. Computem doncs la funció d’activació corresponent, f(a5)=net5/2= 1/2= 0.5.
L’activació final de la neurona 5 és a5=0.5.Part 2:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicologia lenguaje
  • Psicologia Y Lenguaje
  • Lenguaje y Psicología
  • Psicologia Lenguaje
  • Psicologia del lenguaje
  • Psicología lenguaje
  • Psicologia del lenguaje
  • Psicología Del Lenguaje

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS