Què és l’adolescència

Páginas: 6 (1397 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2013
2. Què és l’adolescència?
L'adolescència és un període en el desenvolupament biològic, psicològic, sexual i social posterior a la infantesa. Comença amb la pubertat, on ja no s'és nen/nena, però tampoc s'és adult. L'adolescència implica canvis físics i emocionals per als propis adolescents i també canvis en l'organització i relacions familiars. La seva durada varia segons les diferents fonts iopinions mèdiques, científiques i psicològiques, però generalment s'emmarca el seu inici entre els 10 a 13 anys, i la seva finalització als 19 o 20. Encara que alguns psicòlegs consideren que l'adolescència abasta fins als 24 anys i fins i tot alguns autors han estès en estudis recents l'adolescència als 25 anys, altres consideren aquests posteriors anys com a part de la joventut.
Per als nois,el començament de la pubertat és més imprecís que per al de les noies. No té una edat concreta, normalment és més tardà i els seus canvis no són tant notables. Per exemple, els canvis en el to de veu. Així com també dins de cada sexe, els ritmes de desenvolupament són diferents i no tots els canvis es produeixen simultàniament. Durant el període de l'adolescència també es produeix un fenomencaracterístic en tots dos sexes, el canvi en la corba de creixement, l’anomenat “estirón”. La secreció hormonal segueix augmentant durant tota la seva adolescència, arribant al cim als 20 anys. Durant aquests anys, tant els nois com les noies, canvien el seu físic i el seu cos es transforma en el d’un adult.
Basant-nos en la definició que segueix l'Organització Mundial de la Salut, l'adolescència és elperíode comprès entre els 10 i 20 anys i està compresa dins del període de la joventut (entre els 10 i els 24 anys). La pubertat o adolescència inicial és la primera fase, comença normalment als 10 anys en les nenes i als 11 en els nens i arriba fins als 15 anys. L'adolescència mitjana i tardana s'estén, fins als 20 anys. A l'adolescència li segueix la joventut plena, des dels 20 anys fins als 24anys.
Durant aquesta etapa se senten les bases de la personalitat d’un determinat individu amb un pensament independent i conscient de les seves accions que expressa les relacions socials de la seva època i del seu grup social. La independència passa a formar una part molt important ja que durant l’adolescència s’haurà d’aprendre a assumir decisions pròpies, tindre nous compromisos i viureexperiències sota la responsabilitat de l’adolescent. En definitiva, l’adolescència constitueix l'etapa culminant en el procés del desenvolupament i maduració d’una persona.


2. 1. Etapes de l’adolescència
Dintre de l’adolescència hi ha dues etapes bastant diferenciades, cadascuna amb els seus canvis i característiques:

Pubertat o adolescència temprana (dels 11 fins als 14 anys)Canvis físics
Creixement desigual d'ossos, músculs i òrgans pot donar una aparença maldestra. Suposa l'inici de la pubertat per a la majoria però pot ser més tardana per al sexe masculí.
Fase connotativa
Pensaments lògics i tendència la infància. Capacitat per acumular grans coneixements i aplicar nous conceptes. Major interès per aprendre habilitats de vida (cuinar, reparar, netejar...)Desenvolupament moral
Egocèntric en general, encara que ja té consciència. Comprèn els conceptes del que és just i de la negociació. No sempre es veu reflectida la seva capacitat moral en el seu comportament.
Concepte de si mateixos
En gran mesura influït per les relacions amb els membres de la seva família, professors i sobretot, pels seus companys. Molts nens tendeixen a imitar l'estereotip masculí. Laimatge de moltes nenes pot sofrir o canviar amb l'arribada de la pubertat.
Característiques psicològiques
Major afany de fer plans i complir amb objectius. Tendència a ser desorganitzats.
Relacions amb els pares
Relació d'afecte i dependència de tots dos pares. Desig de participar més en decisions que els afecta. Tendència a discutir sobre tasques, deures, i ordre. Conflictes amb germans....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desenvolupament en l'adolescència
  • L'adolescència
  • L'adolescència
  • Pac 3 El DesEnvolupamEnt En l'Adolescència
  • Processos físics en l'adolescència
  • experimentem l'adolescència
  • Identitat personal i relacions socials durant l'adolescència
  • Processos cognitius en l'adolescència, joventut, adultesa i vellesa

OTRAS TAREAS POPULARES

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS