Resum baby human

Páginas: 2 (320 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
RESUM DEL VIDEO: BABY HUMAN - SENTIR

Només els humans podem expressar una amplia gama de sentiments. Durant els dos primers anys de vida es rebel·len aquests sentiments.Aquestes emocions depenen, sobretot, de l'ambient en que visqui el nen. A diferents instituts fan experiments per saber quan sorgeixen, exactament, aquestes emocions.
Un nen de7 mesos es capaç de reconèixer les capacitats humanes, ja que quan li posen un humà volant al davant, es sorprèn perquè reconeix que no és una capacitat humana. Un de 11 mesosés capaç de saber quan comença i quan acaba una acció, ja que si li ensenyen un moviment en el mateix ordre tota l'estona i després li desordenen, s'adona. Entre els 9 i els 10mesos són capaços de seguir la mirada d'una altra persona, ja que quan la investigadora mira una estrella que hi ha enganxada a la paret, ell la senyala. Als 14 mesos sapdistingir les activitats humanes de les animals, ja que sap que els cavalls salten tanques i no els humans i que els humans parlen per telèfon i no les vaques. Als 11 mesos saben quanun objecte canvia de posició. Als 18, saben la diferència entre no voler i no poder, ja que saben quan la investigadora no vol donar-li la pilota (reacciona amb ignorància davantla investigadora) i quan no pot (s'enfada). Quan té un any sap que dues persones poden tenir perspectives diferents (la investigadora no veu el que ell veu perquè està tapat).Als 18 mesos sap quan una cosa es nova per els altres, ja que la investigadora no havia vist una de les joguines i ell li dóna aquesta sabent que és nou per a ella. Als 13 mesossaben reconèixer la igualtat entre una maqueta i la realitat, ja que sap trobar una joguina amagada a la maqueta a l'habitació que és real.

Ester Arenas Ramos
1 BAT D
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • baby human
  • BABY HUMAN
  • “BABY HUMAN”
  • Baby human
  • Baby human
  • baby human resumen videos
  • Resumen Del Video De Baby Human Relacionarse
  • The baby human

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS